Conservatieve katholieken tegen Occupy-beweging

Het Antwerpse KVHV (conservatieve katholieke studenten) reageerde met een persbericht tegen de Occupy-beweging. De vrome rechtse studenten menen dat er geen enkele grondslag is voor het protest. Al gauw wordt tot de ‘kern’ van de zaak doorgedrongen: “De Occupy-beweging is geen nieuwe beweging. De Occupy-beweging is de zoveelste vermomming van het revolutionair communisme. De organisatoren weten dat maar al te goed, maar verzwijgen dit voor hun deelnemers.” Tegenover dat rode gevaar kiest KVHV kant. De organisatie verklaarde “de handschoen op te nemen om de vrije markt en het kapitalisme wel te verdedigen. Dit doen we omdat het kapitalisme het enige systeem is in de wereld dat vrijwillige inzet en verbetering promoot bij de mens.” Wie houdt een zitje in de Raad van Bestuur van Dexia warm voor de KVHV’ers?