Ongelijkheid in de VS

De Amerikaanse econoom Paul Krugman maakte in een grafiek duidelijk hoe de ongelijkheid in de VS toeneemt. Hij vergelijkt de ontwikkeling van het inkomen van de 1% rijksten met dat van de 99% anderen. De armste 80% gingen er op achteruit. De 1% rijksten werden rijker. En daarbij ging twee derden van de toename van de rijkdom naar de 0,1% rijksten. In die 0,1% bevinden zich vooral toplui van de grote bedrijven en bankiers. Krugman heeft het over een toenemende concentratie van rijkdom en inkomen.