Kiemen van dystopie…

Het Wereldeconomisch Forum (WEF) ziet de toekomst somber in. Het rapport over “wereldwijde risico’s” dat werd bekend gemaakt naar aanleiding van de topbijeenkomst in Davos stelt dat het grootste gevaar op dit ogenblik de “kiemen van dystopie” zijn. Dystopie staat voor het tegenovergestelde van utopie en is een synoniem voor uitzichtloosheid en gebrek aan toekomstperspectieven. Jongeren worden door het huidige systeem in een rol van “generatie zonder toekomst” gedwongen. Als jongeren die rol niet aanvaarden en in verzet gaan, dan bedreigt dit het huidige systeem. Dat is alvast het standpunt van de bedrijfsleiders, het WEF-rapport is gebaseerd op een peiling onder 469 bedrijfsleiders en andere toplui. Er wordt in het rapport onder meer verwezen naar de Occupy-acties en de revolutionaire opstanden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.