Jongerenwerkloosheid in Spanje boven de 50%

De werkloosheid in Spanje blijft dramatisch toenemen. In het laatste kwartaal van 2011 waren er 5,3 miljoen werklozen in het land (22,9% van de bevolking). Dat waren er zowat 300.000 meer dan in het derde kwartaal van 2011. Vooral onder jongeren is er een forse toename van de werkloosheid. Eind september was ‘slechts’ 45,8% van de jongeren werkloos, nu is dat voor het eerst opgelopen tot meer dan de helft: 51,4% van de Spanjaarden jonger dan 25 zit zonder werk.