Jong VLD en 1 mei…

Jong VLD verspreidde naar aanleiding van 1 mei een persbericht waarin het aankondigde een minuut stilte te houden “voor de slachtoffers van het communisme.” Daarmee geven ze meteen aan dat ze de oproep van hun partijvoorzitter om meer te zwijgen begrepen hebben. Misschien moeten de jonge liberalen het niet bij een minuut houden, maar kunnen ze er beter meteen een paar jaar van maken. Met hun actie wilden de liberalen protesteren tegen het feit dat op 1 mei “het volkslied van de Sovjetunie” zou worden gezongen. Blijkbaar weten ze niet dat in de Sovjetunie niet de Internationale het volkslied was. Tevens verklaarden de jonge liberalen dat ze met hun minuut stilte protesteerden tegen de nieuwe opgang van “het idee van staatsinmenging” en dit niet enkel onder “extreemlinks of de hardliners binnen de vakbond” maar onder “een aanzienlijk deel van de bevolking.” Nochtans weten de liberalen dat er een “officieel akkoord is dat er geen alternatief is om de economie en de vrije samenleving te organiseren.” Waar en wanneer dat akkoord gesloten is, delen ze niet mee. Wel vinden de verdedigers van de ‘vrije’ samenleving uit naar die snoodaards die het aandurven om “zich te gedragen alsof er wel een alternatief is”. En daarom roepen ze 1 mei uit tot een dag van de vrijheid. Blijkbaar wel niet de vrijheid om voor een alternatief op een failliet kapitalisme te pleiten. Zelfs niet de vrijheid om aan te klagen dat dit systeem de 1% steeds rijker maakt, terwijl een groot deel van de 99% van de bevolking het met steeds minder moet doen. Neen, die vrijheid hebben we niet omdat het kapitalisme nu eenmaal moreel superieur zou zijn. Rare jongens, die liberalen.