Geen containers in Laken

Voor het plaatsgebrek op gewone scholen wordt al gauw in de richting van containerklassen gekeken. Dat zou de snelste manier zijn om scholen bij te creëren. Nochtans kan het ook anders. De Europese school in Brussel werd ook bijzonder snel afgewerkt en houdt het niet op containers. Er was een uitgebreid nieuwbouw en renovatieproject met als resultaat een school waar de leerlingen dubbel zoveel ruimte hebben als de gemiddelde scholier in ons land. Alleen bedroeg de kost maar liefst 88 miljoen euro en ook is de school niet zomaar voor iedereen toegankelijk, het is gericht op de kinderen van Eurocraten. De factuur wordt betaald door de Regie der Gebouwen, de federale overheid dus. Of anders gezegd: met ons belastinggeld worden elitescholen voor Eurocraten gebouwd, terwijl kinderen van gewone afkomst het met containers moeten stellen.