GAS-boetes steeds vaker ingezet tegen vrije meningsuiting

Tegenwoordig zijn GAS-boetes zowat het standaardantwoord van de gevestigde politici op alle problemen. Seksisme op straat? Openbare dronkenschap? Betogende studenten? Eén antwoord: GAS-boetes. Voormalig minister Daerden is amper begraven of er komt het voorstel om openbare dronkenschap met een GAS-boete aan te pakken. Bovendien zijn er ook GAS-boete voor wie er een andere mening op nahoudt en dat toont in collectieve acties. Zes studenten die aan het PS-hoofdkwartier actie voerden voor mensen-zonder-papieren kregen een GAS-boete van elk 125 euro in de bus. Een vreedzame collectieve actie is in onze prille democratie blijkbaar enkel toegelaten voor wie het zich kan permitteren. Dit is een inbreuk op het recht op actievoeren.