Voedselbonnen in de VS

In de VS is een groeiend aandeel van de bevolking afhankelijk van voedselbonnen om rond te komen. In het land van de ‘American Dream’ leeft een steeds groter deel van de bevolking in helse omstandigheden. Maar liefst 47,5 miljoen Amerikanen – één op de zes! – krijgt voedselbonnen. Er is een stijging met 2,8% tegenover vorig jaar. Die stijging vindt plaats op een ogenblik dat er sprake is van enig economisch herstel. Wat zal dat geven indien het herstel opnieuw begint te stokken?