Feestdag betekent ‘GAS’-tijd in Antwerpen

Afgelopen donderdag was het opnieuw een feestdag – dat betekent GAS-tijd in Antwerpen. Op 1 mei werden 308 GAS-boetes uitgeschreven voor mensen die hun vuilzak hadden buitengezet zonder erbij na te denken dat het een feestdag was waardoor het een dag later moest. Op 15 augustus was de oogst iets beperkter: 244 GAS-boetes. ‘Feestdag’ wordt stilaan een relatief begrip in Antwerpen. Volgens het stadsbestuur zal wellicht alleen wie ‘individueel faalt’ een boete krijgen, maar dat ‘individuele’ karakter is betwistbaar: er werd 58 ton afval opgehaald of 22% van op een normale donderdag. Dat betekent dat één op vijf er niet bij stil stond dat het vuil niet buiten mocht.