Jongeren zoeken hard naar werk

Adecco deed een onderzoek naar jonge werklozen. Met 22,4% van de Belgische jongeren die geen werk heeft, is dat een grote groep die bovendien op een snel ritme groter wordt. Op een jaar tijd groeide het jongerenwerklozenleger met 11,5% aan waardoor er 61.000 jongeren zitten te wachten op werk en een toekomst. Het onderzoek van Adecco omvatte 1.116 werkloze jongeren die gemiddeld al 8,6 maanden op zoek waren. De CEO van Adecco, een fiscale vluchteling in Zwitserland, verklaarde: “Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren heel actief naar een job zoeken met gemiddeld 12 sollicitaties per maand.” Maar liefst 93% verklaart gemotiveerd te zijn om te solliciteren. En toch hebben sommige politici het over de hangmatten van de werkloosheid?