Tegen het isolement en de onzekerheid: meer publieke middelen voor onderwijs nodig!

Sinds enkele weken ontwikkelt er zich in het Franstalige hoger onderwijs een studentenbeweging tegen onzekerheid en isolement. Dit gebeurt onder de noemer ‘Jeunesse en lutte’ (Jongeren in actie), een verwijzing naar het netwerk ‘De Zorg in actie’. Er was eerst een protestactie in Brussel en op 15 maart volgden er acties in Brussel, Luik en Louvain-la-Neuve. De Actief Linkse Studenten zijn actief betrokken in deze strijd.

Standpunt van de Actief Linkse Studenten uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Reeds voor de gezondheidscrisis zaten veel studenten op hun tandvlees. Vandaag is het nog erger: 32% van de studenten heeft dit jaar meer moeite dan vorig jaar om hun studies te betalen. Een derde is zijn studentenjob verloren. Een kwart heeft zelfs moeite om goed te eten. Dit alles leidt ertoe dat 60% van de studenten aangeeft geheel of gedeeltelijk niet mee te kunnen en 10% overweegt ermee te stoppen. Velen van ons zijn wanhopig: 8% van de jongeren dacht tijdens de eerste coronagolf ernstig over zelfmoord. Psychisch leed is ook pandemisch, maar we hebben niet de middelen om het aan te pakken. Aan de ULB moet je vijf maanden wachten op een afspraak met een psychiater!

Hoog tijd voor actie

Met onze mentale gezondheid op de rand van de afgrond en toenemende precariteit, ontbreekt het niet aan redenen om te ‘klagen’. Het toont echter vooral de nood om ons te organiseren. In het hoger onderwijs is er, net als in de rest van de samenleving, op rampzalige wijze omgegaan met de Covid-19-crisis. Franstalig minister van onderwijs Valérie Glatigny (MR) gaat er prat op dat ze zich heeft ingespannen voor de studenten. In werkelijkheid heeft de regering sinds april 2020 slechts twee enveloppen van 2,3 miljoen toegewezen. Dat is lang niet genoeg om in de noden te voorzien.

De pandemie heeft de gevolgen van een jarenlang gebrek aan middelen en bijhorende tekorten in het onderwijs aangetoond. Na decennia van tekorten zullen kruimels niet volstaan. De infrastructuur valt overal uit elkaar, zeker in het middelbaar onderwijs. De klassen zijn overvol. Er is een tekort aan leerkrachten en personeel. Voor Covid-19 waren sectoren als onderwijs en zorg overbelast, nu staan ze op instorten. Een jaar van waarschuwingen, open brieven en petities is voorbijgegaan, maar er is nog niets gedaan. Hoog tijd voor actie!

Sinds 15 maart zijn in het Franstalig hoger onderwijs 20% van de lessen fysiek. Voor meer kwetsbare groepen, in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs is dat zelfs 100%. Als er geen middelen voor uitgetrokken worden, lost dit het probleem niet op. De heropening van universiteiten en hogescholen moet gepaard gaan met massale publieke investeringen in onderwijs om voldoende gezondheidsmaatregelen mogelijk te maken. Het gaat onder meer om het verlagen van de druk en werklast van het personeel, het verminderen van het aantal scholieren en studenten per klas, het aanbieden van echte steun aan de jongeren, en niet te vergeten massale tests. Zolang de winsthonger van Big Pharma de vaccinatiecampagne aanstuurt, dreigen immers tekorten en chaos.

Voor gratis en degelijk onderwijs voor iedereen

Om echt een einde te maken aan ons isolement en onze onzekerheid, mogen we onze acties niet beperken tot de eis van een terugkeer naar de aula’s of de klassen. De beweging moet zich uitstrekken tot alle jongeren en steun vinden bij werkenden, in het bijzonder in de zorgsector. Het zorgpersoneel is er, dankzij de witte woede en het protest dat mee opgezet werd door ‘De Zorg in Actie’, in geslaagd om bijna 2 miljard euro extra van de overheid te krijgen voor zorg. Dat is nog steeds onvoldoende, maar het is wel een stap vooruit. We kunnen eruit leren als we meer publieke middelen voor onderwijs eisen. In het Franstalig hoger onderwijs alleen is er 1 miljard euro extra nodig!

Dit botst op directe wijze met de belangen van de kapitalisten. Hun systeem is niet in staat om te reageren op de behoeften van de bevolking en een wereldwijde pandemie in te dammen, ondanks alle technologische en wetenschappelijke kennis en middelen. De reden hiervoor moet bij de winsthonger gezocht worden. Om tegen het Covid-19-virus te strijden, moeten we ook het virus van het kapitalisme bekampen. In het kapitalistische systeem zullen ellende en onzekerheid altijd een integraal deel van ons leven vormen. Zo is het voor dit economisch systeem interessant dat studenten moeten werken om te overleven en hun studies te betalen: het levert extra winsten op en zet een neerwaartse druk op de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werkenden. Ze spelen jonge werkenden en studenten tegen elkaar uit in een neerwaartse spiraal. Maatregelen om ervoor te zorgen dat we terug naar de klas kunnen zonder gezondheidsrisico’s komen er vandaag niet omdat ze ingaan tegen dezelfde winstbelangen.

Doe mee met de Actief Linkse Studenten

Als jongeren geen toekomstperspectieven hebben, komt dat omdat dit systeem niet in staat is hen die te bieden. Het kapitalisme biedt ons enkel onzekerheid en ellende. Het is aan ons om door strijd een toekomst voor onszelf te creëren! Om de gezondheidscrisis, de ecologische crisis en de economische crisis het hoofd te bieden, hebben we geen andere keuze: we moeten ons organiseren om dit systeem omver te werpen en te antwoorden met een socialistisch alternatief. Een samenleving waarin de economie democratisch wordt gepland om in de behoeften van allen te voorzien en niet om een minderheid van de bevolking te verrijken op de kap van anderen!

We staan niet alleen in deze strijd, we delen hem met miljoenen arbeiders die overal ter wereld mobiliseren en zich organiseren. De werkenden hebben het beste wapen tegen het kapitalisme: ze kunnen de economie platleggen door het werk neer te leggen in een staking.  De sterkte van mei ‘68 in Frankrijk bestond bijvoorbeeld vooral uit de algemene staking van 10 miljoen arbeiders.

Wij moeten steun geven aan de eisen van de werkenden in de vakbonden die opkomen voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. We steunen de mensen-zonder-papieren die politieke bezettingen houden. De Actief Linkse Studenten nemen deel aan de opbouw van ‘Jeunesse en Lutte’. We verdedigen daar een politieke strategie gebaseerd op onze marxistische analyses en methode die ons in staat stellen om de wereld te begrijpen om haar te veranderen.

 

Eisen van de Actief Linkse Studenten

  • Heropening met hybride maatregelen van de universiteiten en hogescholen en hervatting van de culturele en sportactiviteiten, gekoppeld aan gratis beschermende uitrusting en tests voor iedereen.
  • Toegang tot gratis psychologische hulp en echte informatie hierover op de verschillende campussen van scholen en universiteiten.
  • Democratische besluitvorming door professoren, assistenten en studenten over leer- en beoordelingsmethoden. Een vermindering van de hoeveelheid beoordeelde stof voor studenten. Meer hulp voor eerstejaarsstudenten.
  • Werknemers en studenten laten beslissen over gezondheidsmaatregelen: oprichting van een crisiscomité op elke werkplek en studie.
  • Speciale COVID-studiebeurzen, verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor werkende studenten, een studentenloon van minimum 2300 euro bruto en betaling voor alle stages.
  • Meer middelen en meer collega’s voor leerkrachten, administratief personeel en onderhoudspersoneel. Minimumloon van 14€/uur voor alle werkenden (ook in uitbestede diensten)!
  • Gratis en degelijk hoger onderwijs: afschaffing van het inschrijvingsgeld, gratis materiaal voor cursussen, goedkope universiteitsrestaurants, gratis openbaar vervoer, gratis periodieke bescherming.
  • Meer publieke middelen voor onderwijs en andere overheidssectoren. Dit kan gefinancierd worden door een belasting op grote bedrijven.
  • Massaal plan voor betaalbare sociale huisvesting, inclusief studentenkoten.
  • Stop de vaccintekorten als gevolg van de winsthonger van Big Pharma. Voor een socialistische planning van de gezondheidscrisis.