Geen besparingen op onze UGent! Personeel & studenten samen sterk tegen het rechtse besparingsplan

  • Degelijk democratisch en gratis onderwijs voor iedereen!
  • Betoog mee op woensdag 23/3, afspraak om 14u op het St Pietersplein

Stop besparingen op essentieel werk: personeel – studenten: samen sterk!

Iedere dag houden de coronahelden de UGent draaiende: ze staan paraat in de kinderopvang, ze houden resto’s open, zorgen ervoor dat studenten hun examens kunnen afleggen en nog zoveel meer. In de plaats van respect voor hun essentieel werk, krijgen ze nu stank voor dank: ze zijn het slachtoffer van een asociale reeks besparingen die de UGent recent aankondigde.

Het besparingsplan werd voor lange tijd geheim besproken. Na een periode van geheimhouding kregen een honderdtal personeelsleden de boodschap dat ze geen toekomst hebben aan de UGent. De kinderopvang, resto het Pand, de interne post en de logistieke dienst worden geprivatiseerd. Alle personeelsleden verliezen verlofdagen en de hospitalisatieverzekering wordt duurder voor oudere werknemers. Ook het inschrijvingsgeld van doctoraatsstudenten wilt het universiteitsbestuur verdubbelen.

Het personeel van de kinderdagverblijven bleef niet bij de pakken zitten en gingen meteen in actie en staking. We roepen op hun voorbeeld te volgen en hen te steunen bij volgende acties.

Haal het geld uit rijke zakken, in onderwijs valt niets pakken!

De rechtse Vlaamse regering verminderde de afgelopen tien jaar de budgetten van het hoger onderwijs met ongeveer 35%. Daarbovenop kondigde huidig onderwijsminister Ben Weyts begin dit academiejaar een nieuwe besparing van 100 miljoen euro aan. Dit terwijl de federale regering de komende 8 jaar 14 miljard euro extra voorziet voor defensie. De prioriteiten van de traditionele politici zijn duidelijk!

Investeren in oorlog is geen enkel probleem, voor zorg en onderwijs is er geld tekort! De gevolgen van hun besparingen zijn catastrofaal: een gebrek aan middelen op alle niveaus, ontoereikende en verouderde infrastructuur en een toenemende werkdruk voor het personeel. Het gevolg is dat er van degelijk en kwalitatief onderwijs geen sprake meer is!

Eén op drie leerkrachten stopt al na vijf jaar met werken in het kleuter, lager en secundair onderwijs. Uit onderzoek van het studiecentrum ECOOOM blijkt dat 1 op drie doctoraatsstudenten tekenen toont van een klinische burnout, en ook bij de andere personeelscategorieën is de werkdruk immens hoog.

Het personeel van de universiteit moet steeds meer studenten opvangen, en krijgt daar minder middelen voor. Het is onaanvaardbaar dat de UGent zomaar meegaat in de besparingslogica van de Vlaamse regering!

De asociale maatregelen treffen iedereen!

Studiedruk, financiële moeilijkheden, eenzaamheid en onzekerheid zorgden tijdens de pandemie voor een golf van mentale problemen onder studenten. De crisis is nog niet achter de rug, maar toch wordt de volgende klap al voorbereid. De verhoging van het inschrijvingsgeld voor doctorandi is een eerste stap om de inschrijvingsgelden van alle studenten te verhogen. Met deze politiek evolueert ons onderwijs steeds meer richting onderwijs op maat van de rijken.

Daarnaast worden essentiële sociale diensten voor studenten ontmanteld: de prijs voor studenten om op kot te kunnen gaan stijgt elk jaar. Toch wordt in dit besparingsplan het recht op een goedkoop studentenkot nog moeilijker gemaakt.

In de hervormingsplannen wordt ook voorgesteld om diensten die studenten ondersteunen samen te brengen op één locatie in het UFO. Op zich een goed voorstel, maar het universiteitsbestuur wil deze operatie gebruiken om te snoeien in het aantal personeelsleden dat voor die ondersteuning instaat. Wij denken dat er juist nood is aan betere ondersteuning voor studenten, zeker geen besparing!

Het universiteitsbestuur plant ook een prijsstijging van 50% in de resto’s voor het personeel. Wie zal daar aan die prijzen nog gaan eten? Een daling van het aantal bezoekers zal aangegrepen worden om ook de resto’s “efficiënter” te willen maken. In de ogen van dit universiteitsbestuur betekent dit sluiten, zoals reeds gebeurde met resto Kantienberg, of alle resto’s uitbesteden aan de privé. Wij pikken dit niet meer.

We eisen een stop aan de besparingsplannen van de UGent en degelijk gratis onderwijs voor iedereen. Dit betekent massale publieke investeringen in de hele onderwijssector en alle publieke diensten die daar bij horen!

Geen onderwijs op maat van de elite!

Het kapitalisme focust enkel op winst, concurrentie en competitie. Het doet er alles aan om middelen weg te nemen uit het onderwijs. Het is niet onze mentale gezondheid die de prioriteit krijgt, maar onze productiviteit en prestaties! Studenten worden gestimuleerd om kritiekloos alles te aanvaarden zoals het wordt voorgesteld in plaats van kritisch te durven denken. Wij verzetten ons tegen een asociaal op winst gericht onderwijssysteem!

Kom mee in actie

Dit is niet het soort universiteit waar wij willen studeren. Wees solidair en kom op 23 februari om 14u naar de betoging van de UGent gemeenschap op het Sint-Pietersplein. Spreek je medestudenten aan, word actief, organiseer samen met ons actiecomités om medestudenten te informeren over de huidige situatie. Laat je horen!