Stop softwarepatenten: vecht tegen de aanval op open-source door bedrijven en multinationals!

Innovatie & creativiteit kennen geen grenzen, en zouden ten dienste moeten staan van de menselijke vooruitgang. Dit geldt niet meer in het systeem van vandaag: het neoliberale beleid probeert maatregelen door te voeren waar enkel een kleine groep kapitalisten voordeel bij hebben. Hun winsthonger primeert boven de basisrechten van ieder mens, o.a. het benutten van de technologische verworvenheden en ontwikkelingen van vandaag.

De recente conferentie van de “machtige” WTO (Wereldhandelsorganisatie) plaatst in hun agenda de zogenaamde TRIPS-akkoorden. Deze internationale beleidslijnen omvatten o.a. het verlenen van patenten aan ontdekkers of uitvinders van welbepaalde technologie. Ook in de computerwereld zal dit ernstige impact hebben: het maakt grote bedrijven of monopolies mogelijk “intellectueel eigendom” van softwarecode te claimen.

Een concreet voorbeeld: onze allerbekende “progress-bar”. Niet de achterliggende code, maar ’t idee op zich wil men kunnen patenteren! Stel dat kleine bedrijven in de toekomst dit concept willen implementeren, dan zullen deze royalties moeten betalen aan de patenthouder. Indien ze weigeren te betalen, dan is er het risico wettelijk vervolgd te worden. Zelfs al is de patenthouder niet de rechtmatige eigenaar van het zogenaamde “intellectueel eigendom”, wat gaat een klein bedrijfje kunnen doen tegen een horde dure juristen en advocaten?

Het verlenen van patentrechten is een doelbewuste taktiek van de kapitalisten om zo hun winsten en eigenbelangen te kunnen beschermen. ’t Is namelijk zo dat de open-source community en free operating systems (zoals Linux en varianten) de grote bedrijven (bv. Microsoft, Sun Microsystems, …) een zware steek hebben toegebracht: vele van hun software-applicaties zijn gewoon beter en goedkoper! De winsten van de consortia hebben flink moeten indijken voor de generatie software-ontwikkelaars die ’t voornamelijk doen omwille van de passie voor ’t programmeren, en niet puur vanuit winstbejag.

Het liberalisme dat met veel praat de “vrije markt” verkondigt, is doorprikt: concurrentie wordt op deze manier uit de weg geruimd door WTO-maatregelen, op maat gemaakt door en voor de grote bedrijven! Op deze manier is er niet veel sprake meer van “volkomen concurrentie”. Deze WTO-regelingen hebben trouwens veel kwaad bloed gezet bij talloze mensen uit de IT: op 27 augustus vond er in Brussel een betoging plaats van meer dan 400 manifestanten. Nog altijd vreest men dat de verdere ontwikkeling van open-source en gratis software serieus in gevaar zal komen… De EU heeft inmiddels de patentrechten “gedeeltelijk” doorgevoerd, want de gestemde wet is momenteel nogal vaag (op juridisch niveau nogal vatbaar voor misinterpretaties)…

Volgens de Aktief Linkse Studenten volstaat het niet alleen een betoging te houden tegen de uiteindelijke gevolgen van deze onrechtvaardigheden. We moeten deze wantoestanden in een breder kader plaatsen: de TRIPS-akkoorden (en daaraan verbonden patentrechten) hebben ook effect op andere sectoren, zoals biogenetica en de farmaceutische industrie. Zie naar het voorbeeld van Zuid-Afrika… Door de patentrechten mogen regeringen in gezondheidscrises (AIDS, TBC, malaria, …) niet zomaar generische geneesmiddelen (= ± gelijkwaardige kopieën van bestaande) produceren: het kapitalisme is onverschillig over ’t feit dat er mensen dagelijks creperen wegens gebrek aan degelijke gezondheidszorg, zolang hun winst maar op peil blijft. We moeten echter vechten tegen de oorzaken, niet de gevolgen! ALS wilt de huidige maatschappij ter discussie stellen om zo te kunnen bouwen aan een socialistisch alternatief. Mail info@lsp-mas.be voor meer info!