Van Den Bossche en Oosterlinck pleiten voor elite-universiteiten

Voormalig onderwijsminister Luc Van Den Bossche (thans voorzitter van de associatie rond de Gentse universiteit) en zijn vroegere kompaan André Oosterlinck (ex-rector van deLeuvense universiteit) ondersteunen het beleid van onderwijsminister Frank Vandenbroucke. Ze pleiten immers voor een harde besparingsronde in het hoger onderwijs. Slechts twee universiteiten mogen overblijven. Hùn universiteiten.

 

Toen Luc Van Den Bossche nog onderwijsminister was, kon hij het al goed vinden met de toenmalige Leuvense rector Oosterlinck. Van Den Bossche had wel oren naar het pleidooi van Oosterlinck om fel te snoeien in het hoger onderwijs om op die manier uiteindelijk tot één of twee elite-universiteiten te komen. Oosterlinck was steeds van mening dat het hoger onderwijs nauwer moet aansluiten bij de noden van het bedrijfsleven. Bijgevolg moeten onderwijsinstellingen fabrieken worden waar toekomstige werkkrachten worden geproduceerd.

Vandaag is Luc Van Den Bossche voorzitter van de associatie rond de Gentse universiteit. Vanuit die functie zal hij ook wel een grote invloed hebben op zijn partijgenoot en huidig onderwijsminister Frank Vandenbroucke. Ze delen alvast enkele gemeenschappelijke bekommernissen. Beiden willen het hoger onderwijs aanpakken en gaan uit van een concept waarbij vijf universitaire centra in Vlaanderen te veel is.

Zowel Oosterlinck als Van Den Bossche stellen dat 5 associaties te veel is. “Mij lijkt het logisch dat er minder dan vijf associaties zullen zijn”, aldus Van Den Bossche. De universitaire instellingen in Brussel (VUB), Antwerpen (UA) en Hasselt (LUC) liggen onder vuur. Volgens Oosterlinck moeten Hasselt en Antwerpen aansluiten bij andere associaties. De VUB kan wat hem betreft gewoon opgedoekt worden, “het is moeilijk om met minder dan de helft van het aantal professoren van Leuven evenveel opleidingen aan te bieden als Leuven en Gent.”

Onderwijsminister Frank Vandenbroucke wou niet officieel reageren op de uitlatingen van Oosterlinck en Van Den Bossche. Anderzijds blijkt nergens uit dat Vandenbroucke zijn partijgenoot Van Den Bossche intern zou teruggefloten hebben. Dat zou ons verbazen, want het voorstel tot financieringsdecreet dat Vandenbroucke heeft voorgelegd, gaat verdacht sterk in de richting van de wensen van Oosterlinck en Van Den Bossche. Alleen worden de bedoelingen door die laatsten iets openlijker naar voor gebracht.

Om dit proces tegen te gaan, is verzet noodzakelijk. Na de succesvolle onderwijsbetogingen in Brussel en Antwerpen wordt komende donderdag in Gent betoogd. Wij roepen alvast op om massaal deel te nemen aan deze betoging!