KUB schrapt richtingen. Minister Vandenbroucke kan tevreden zijn, studenten staan in de kou

De bedoelingen van de hervormingen in het hoger onderwijs worden bijzonder pijnlijk duidelijk voor een aantal studenten van de Katholieke Universiteit Brussel (KUB). Vanaf volgend jaar worden enkele richtingen geschrapt. Studenten die nu Geschiedenis, Wijsbegeerte, Sociologie, Politieke en Communicatiewetenschappen volgen, kunnen hun bachelor niet aan de KUB afwerken.

 

Er werd immers beslist om het derde jaar bachelor van deze richtingen vanaf volgend jaar reeds te schrappen. Eerder was de studenten beloofd dat ze hun volledige bacheloropleiding aan de KUB zouden kunnen volgen. Maar dit blijkt nu dus niet te kloppen.

Het is onder druk van de geplande hervormingen van minister Vandenbroucke dat de universiteit besliste om de 5 opleidingen af te bouwen met een uitdoofscenario. Dat scenario wordt nu nog versneld door volgend jaar reeds het derde jaar bachelor te schrappen. De studenten moeten hierdoor naar andere universiteiten uitwijken. De studenten zullen gevraagd worden om naar de Leuvense universiteit te vertrekken.

Bij alle discussies rond het ontwerp van financieringsdecreet was het reeds duidelijk dat vooral kleinere instellingen en universiteiten zouden geraakt worden ten voordele van de grotere. Het uiteindelijke doel van minister Vandenbroucke is dat de instellingen zelf de volgens hem noodzakelijke besparingen doorvoeren door een aantal richtingen te schrappen en bijgevolg te ‘rationaliseren’: minder opleidingen aanbieden, maar logischerwijs wel voor grotere groepen.

Op donderdag voerden de studenten van de KUB actie tegen het schrappen van de derde bachelor. Van ’s ochtends vroeg was er een bezetting. Een 300-tal studenten waren betrokken bij de acties. Ze kregen echter geen toegevingen afgedwongen van de minister van onderwijs. Die schuift de verantwoordelijkheid af op de rector van de KUB.

Dat laatste is een typisch gegeven bij alle besparingen die in het onderwijs worden doorgevoerd. Steeds opnieuw wordt de hete aardappel doorgeschoven naar een lager niveau zodat er geen algemeen besparingsplan geldt voor alle studenten op hetzelfde ogenblik. Hierdoor kan het verzet ook opgedeeld worden. Dat zagen we eerder ook reeds onder meer bij het invoeren van de enveloppefinanciering voor de hogescholen.

Terwijl de studenten van de KUB actie voeren tegen het afschaffen van hun opleiding, voeren de studenten van de ULB actie tegen een reeks asociale beleidsmaatregelen aan hun universiteit. Het is duidelijk dat dit voorbodes zijn van meer maatregelen tegen de studenten en het personeel. Er moet nu reeds gewerkt worden aan een eengemaakt verzet van studenten en personeel van de verschillende instellingen in dit land.