Studiekost hoger onderwijs twee keer zo duur als 20 jaar geleden

Het hoger onderwijs wordt alsmaar duurder. In vergelijking met 20 jaar geleden bedraagt de studiekost voor een kotstudent 2,5 keer zoveel, voor een pendelstudent 2 keer zoveel. De studiebeurzen zijn in dezelfde periode uiteraard niet verdubbeld. En onze lonen al evenmin. Resultaat: de toegang tot hoger onderwijs omvat een steeds hoger wordende drempel.

 

Het gaat hierbij om de studiekosten: cursussen, boeken, stages,… Uit de studie aan de Leuvense unief blijkt dat de studiekosten per academiejaar 300 tot 450 euro bedragen, in Gent was er ook een studie onder de eerste bachelors en daar bleek het om een gemiddelde van 367,5 euro te gaan. Als alle kosten worden meegerekend (vervoer, inschrijvingsgeld, eten, computer,…) ligt de studiekost heel wat hoger: van minimaal 2.000 tot al snel 5.000 euro per jaar.

Deze sterke stijging van de studiekosten wordt niet verrekend in de lonen of de studiebeurzen. De stijgingen komen er onder meer door het duurder worden van koten, de noodzaak om een computer met internet op kot te hebben (voor iets oudere lezers: de “ad valvas” met briefjes die opgehangen worden, bestaat niet meer. Tegenwoordig zijn er daar internetalternatieven voor…), de stijgende voedselprijzen,…

Tegenover deze verdere ondermijning van de toegang tot het hoger onderwijs, is er nood aan meer publieke middelen voor onderwijs zodat de sociale dienstverlening kan worden uitgebouwd (goedkope koten, restaurants,…), de studiebeurzen de reële stijgingen kunnen volgen en de lonen in het algemeen kunnen aangepast worden aan de stijgende levensduurte.