Een socialistisch programma tegen de verhoging van de studiekosten

In 1980 gaf de overheid nog 7% van het BBP uit aan onderwijs. Vandaag is dit teruggevallen tot 4,9% terwijl het aantal studenten verdubbeld is. Dat verrast niet, deze besnoeiing is het gevolg van een neoliberale politiek. Een politiek van cadeaus aan het patronaat die leidt tot een verarming van de maatschappij. Studenten behoren tot de lagen die daar het eerst door worden getroffen.

Het verlies aan publieke middelen voor het onderwijs verplicht de universiteiten en hogescholen steeds meer te besparen. Dit leidt onder andere tot ontslagen en een algemeen kwaliteitsverlies van het onderwijs. Voor studenten wordt het dagelijkse leven daarmee veel duurder. Het betreft immers niet enkel de inschrijvingskosten, ook het materiaal, het kot, en alles wat daaraan vasthangt, draagt bij tot de levensduurte. Ten gevolge daarvan wordt het voor vele jongeren onmogelijk hogere studies aan te vatten. Anderen slagen erin ten koste van toenemende problemen: sommigen zijn verplicht er een job bij te nemen, wat hun slaagkansen sterk vermindert.

Ons socialistisch programma tegen de verhoging van de studiekosten:

   

 • Publieke financiering: 7% van het BBP voor het onderwijs, waarvan 2% voor het hoger onderwijs!
  Deze financiering moet publiek zijn, de privébedrijven zijn enkel geïnteresseerd in de winstgevende onderzoeken en cursussen, de richtingen die dit niet zijn, zullen geleidelijk aan afgeschaft worden.
 • Afschaffing van elke vorm van inschrijvingsgeld, voor gratis handboeken en andere studiebenodigdheden!
 • Publieke investeringen voor koten, aan prijzen die betaalbaar zijn voor iedereen! Een openbaar plan voor de massale bouw van kwaliteitsvolle sociale woningen!
  Het tekort aan sociale huisvesting drijft de jongeren en arbeiders in handen van de privé. Daar bieden eigenaars slechte huisvesting aan tegen te hoge prijzen, dit is het gevolg van het gebrek aan publiek gefinancieerde huisvesting
 • Stop de privatisering van onze studentenrestaurants! Kwaliteitsvolle maaltijden aan democratische prijzen!
  Voor bedrijven telt enkel de winst. Het privatiseren van universitaire restaurants doet de prijzen stijgen en de kwaliteit dalen. De gemeenschap moet de resto’s opnieuw in handen nemen om de studenten en het personeel kwaliteitsvolle maaltijden aan democratische prijzen te kunnen aanbieden.
 • Afschaffing van de BTW op levensnoodzakelijke producten! De BTW is een asociale belasting die impliceert dat een arbeider en een bedrijfsleider evenveel belastingen betalen op aangekochte producten. Zo geven de minst gegoede gezinnen een meer aanzienlijk deel van hun budget uit.
 • Voor gratis en degelijk openbaar vervoer, overal in het land!
  Aan de VUB kan een beperkt aantal studenten genieten van kortingstarieven. Wij eisen dat elke studenten hier gebruik van moet kunnen maken.
 • Voor gratis toegang tot cultuur! Hou multinationals buiten cultuur en vrijetijdsbesteding! Toegang tot cultuur is een recht en zou gratis moeten zijn voor iedereen. De inbeslagname ervan door multinationals en hun winsthonger maakt dit onmogelijk. De prijzen van festivals, bijvoorbeeld, blijven maar stijgen onder druk van de bedrijven die deze organiseren.
 • Voor een nationale, openbare gezondheidsdienst onder controle van arbeiders en consumenten! Voor de nationalisatie van de farmaceutische industrie opdat enkel de beste producten aan de goedkoopste prijzen verkocht worden!
  Een handvol multinationale farmaceutische bedrijven verdeelt de markten onder elkaar en investeert massaal in propaganda.
 • Een studentenloon dat het onderwijs toegankelijk maakt voor iedereen!
  Het studentenloon moet de directe en indirecte kosten dekken en wel op zo’n manier dat de minst gegoede studenten geen beroep moeten doen op een job om hun studies te betalen, iets wat hun slaagkansen sterk doet afnemen. Daarenboven moet het loon onafhankelijkheid ten opzichte van het gezin verzekeren. De student waarvan het gezin de studiekosten slechts met moeite kan dragen, is sneller geneigd te kiezen voor studies die toegang verschaffen tot een goed betaalde job in plaats van te kiezen voor studies die hem interesseren.
 • Gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen!
 • Afschaffing van de notionele intrestaftrek en andere neoliberale cadeaus voor bedrijfsleiders!
  De notionele intrestaftrek staat toe dat de bedrijven, die investeren met hun eigen kapitaal, de som van de intresten die ze betaald zouden hebben indien ze van een bank hadden geleend, af te trekken van hun belastingen. Dit kost 2,4 miljard per jaar.
 • Voor een vermogensbelasting op grote fortuinen!
  15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens terwijl een minderheid in buitensporige weelde leeft.
 • Voor een harde repressie van de fiscale fraude! De fiscale fraude kost de staat jaarlijks 30 miljard euro
 • De patroons hebben onze bedrijven opgeofferd ten voordele van hun winsthonger. Het is de gemeenschap zelf die de economie moet regelen door de sleutelsectoren zoals de banksector, de energiesector, de voedingssector,… te nationaliseren opdat deze produceren in functie van de behoeften en niet in functie van de winst.
 • Een socialistische maatschappij onder democratische controle van de arbeiders en hun gezinnen!

Als socialisten zijn we ervan overtuigd dat elke vooruitgang die geboekt wordt in het kapitalisme, slechts tijdelijk is. De sociale diensten waarvoor onze grootouders gevochten hebben, worden vandaag weer in vraag gesteld. Het zal aan ons zijn de strijd weer op te nemen. Om een eind te maken aan deze situatie moet er ook een eind gemaakt worden aan het systeem dat de collectieve middelen in handen van de privé legt: het kapitalisme. Enkel dan zal de nood aan winst gebannen kunnen worden en zullen voldoende middelen vrijgemaakt worden voor het onderwijs.