190 euro opslag per maand!

Jon Sneyers van LBC KULeuven startte een petitie waarin voor de doctoraatsstudenten gelijk loon voor gelijk werk werd geëist via een harmonisatie (naar boven). Deze petitie kon op heel wat aandacht rekenen en werd door meer dan 1.400 mensen ondertekend.

 

Het zette druk op de Vlaamse regering die deze zomer besliste om over te gaan tot een harmonisering van de sociale voordelen tussen de beursstatuten toegekend door het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en deze toegekend door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). De regering besliste concreet om het beursbedrag van het IWT te verhogen met een maandelijkse forfaitaire vergoeding.

Een IWT’er krijgt er hierdoor 190 euro netto per maand bij (dat is meer dan 1 euro per uur). De indexaanpassing voor 2008 wordt op 1 januari doorgevoerd en zal ook nog eens 100 euro extra per maand betekenen.

Het verschil tussen IWT en FWO wordt hierdoor op jaarbasis van zo’n 2.750 euro tot 650 euro verminderd (allemaal netto).

 

Ook VUB-bursalen krijgen 190 euro opslag!

In navolging van de loonsverhoging voor de IWT-bursalen krijgen ook de VUB-bursalen 190 euro opslag. Even zag het er naar uit dat we als vakbond in actie moesten komen, zegt Jo Coulier, hoofdafgevaardigde van het ABVV aan de Vrije Universiteit Brussel. De VUB betaalt aan haar eigen bursalen hetzelfde bedrag als aan de IWT-bursalen. Dit werd destijds zo onderhandeld en opgenomen in het reglement voor het academisch personeel. Omdat sommige professoren de verhoging van niet ‘hun’ budget wilden betalen, vreesden we voor druk op onze directie om de verhoging niet toe te kennen. Dit zou echter een overtreding zijn van artikel 292 van het reglement dat aan de VUB-bursalen het IWT bedrag toekent. Het ABVV schoot onmiddellijk in actie en liet duidelijk weten hiermee niet akkoord te gaan. Er werd een oproep gelanceerd om VUB-bursalen te vinden namens wie de vakbond naar de rechtbank kon stappen om de correcte toepassing van het reglement af te dwingen. Een 30-tal bursalen meldde zich aan en sommigen lieten zich ook onmiddellijk syndiceren.

De Raad van Bestuur heeft op 9 december beslist om de verhoging dan toch toe te kennen en de academische overheid zal zich inzetten om de eis voor eenzelfde bedrag voor iedereen die we als vakbonden naar voor brengen te ondersteunen door druk uit te oefenen op de andere universiteiten om ook aan hun bursalen het IWT-bedrag toe te kennen. De andere universiteiten verkeren nu in een concurrentieel gunstiger positie door hun eigen bursalen minder te betalen. In plaats van mee te stappen in logica van kostenreductie en concurrentie heeft het ABVV aan de VUB altijd verdedigd dat vakbonden moeten strijd voeren voor gemeenschappelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat we deze keer de onverwachte steun krijgen van de VUB-directie kunnen we alleen toejuichen.