Antwoord op de kritiek van het LVSV op ResPACT

Naar aanleiding van de stijgende studiekosten en de aanvallen op de financiering van het hoger onderwijs werd door een 30-tal organisaties het ResPACT-platform opgericht dat opkomt voor een kosteloos hoger onderwijs. De Actief Linkse Studenten waarschuwen al geruime tijd voor de evolutie van het hoger onderwijs richting een eliteonderwijs naar Angelsaksisch model voor de rijke “happy few”. Daarom ondersteunen wij dit platform dat zowel de enorme directe als indirecte studiekosten aan de kaak stelt.

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) liet uit een reactie op deze campagne (link naar het artikel op de LVSV-site) blijken dat zij niet akkoord gaan met het programma van dit platform en er een volledig andere visie op hoger onderwijs op nahouden. Voor onze liberale vrienden moet het onderwijs blijkbaar niet ten dienste staan van de ganse bevolking maar de dictaten volgen van de vrije markt en ten dienste staan van de winsten van het patronaat. De toename van studenten zou volgens het LVSV de kwaliteit van het hoger onderwijs namelijk ernstig in gevaar brengen. Het LVSV vreest dat als “niet iedereen uit de boot valt, de boot zal zinken met iedereen aan boord”. De economische crisis toonde echter al aan dat liberalen niet de beste stuurlui zijn; in plaats van eenvoudigweg de boot groter te maken verkiezen zij een soort “Ark van Noah”, enkel toegankelijk voor zij die het kunnen betalen.

Deze logica past perfect in het neoliberale gedachtegoed dat ook onze minister van onderwijs Frank Vandenbroucke aanhangt en onder andere de drijfveer is achter de bolognaprocessen. In de neoliberale logica is iedere euro die geïnvesteerd wordt in onderwijs een euro die niet gaat naar lastenverlagingen en andere cadeaus voor het patronaat. Terwijl er afgelopen maanden met honderden miljarden werd gesmeten om de schulden van het casinokapitalisme in te lossen, zijn ze bij het LVSV zo hypocriet om te stellen dat extra middelen voor onderwijs daarentegen van geen respect getuigen voor de belastingbetaler.

Laat het duidelijk zijn dat het hoger onderwijs voor ons een volledig andere weg dient in te slaan. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en moet dienen om de talenten en kwaliteiten van iedereen te kunnen ontplooien. Dit doe je in de eerste plaats door het onderwijs volledig af te schermen van de belangen van het bedrijfsleven en door de geproduceerde maatschappelijke rijkdom terug richting maatschappij te doen vloeien. Het is inderdaad ook een kritiek van onze kant uit op het ResPACT-platform dat het niet verduidelijkt waar die 7% van het BNP voor onderwijs vandaan dient te komen. De kleine belastingsbetaler zou hier inderdaad juist van moeten profiteren in plaats van ervoor te moeten opdraaien. Ter financiering hiervan verdedigen wij dan ook een vermogensbelasting op grote fortuinen, een harde aanpak van de fiscale fraude, afschaffing van de notionele interestaftrek, etc. In 2007 bedroegen de winsten van de grootste Belgische bedrijven zo’n 77 miljard en de uitgaven voor hoger onderwijs ongeveer 1,2 miljard. Er is dus zeker geen geld tekort, we moeten het enkel uit de juiste zakken halen!

De economische crisis heeft duidelijk het failliet aangetoond van het neoliberale “laissez-faire”-dogma De maatschappij brengt gigantische rijkdommen voort die niet worden ingezet om te voldoen aan de behoeften van de meerderheid van de bevolking. In plaats daarvan worden er de winsten van het patronaat mee aangespekt en hun schulden mee opgekocht.. Op 29 januari betoogden 2,5 miljoen arbeiders en studenten in Frankrijk omdat ze niet willen opdraaien voor de crisis van het kapitaal. Ook in België zal het patronaat proberen om arbeiders en studenten de crisis te laten betalen en ze zal daartoe verdere aanvallen lanceren. Daarom roepen wij op om op 28 april mee te betogen tegen de commercialisering van het hoger onderwijs; voor 7% van het BNP.