Leerkrediet: een zeepbel voor de toekomst van velen…

Een van de hervormingen die Frank Vandenbroucke doorgevoerd heeft is het controversiële leerkrediet. Vanaf dit academiejaar worden studenten hierdoor aangespoord om zich ten volle op hun studies te richten, of vooral sneller te stoppen met proberen…

Studenten starten bij het begin van hun carrière met 140 studiepunten. Elk jaar worden er hiervan 60 afgetrokken, die de student bij het slagen voor alle vakken als beloning terugkrijgt. Het eerste jaar krijgt de student ze zelfs dubbel terug. Op het eerste gezicht lijkt zo’n systeem perfect in orde, maar wie verder kijkt kan niet anders dan zich vragen stellen.Zo verliezen studenten bij het behalen van een masterdiploma 140 punten, waardoor een modelstudent, die nooit of te nimmer vakken naar een volgend jaar heeft moeten meenemen, nog exact 60 studiepunten overhoudt.

De overgrote meerderheid van de studenten, die op het einde van de rit niet meer aan hun 60 punten komen, zullen bij het starten van een nieuwe opleiding, in veel gevallen essentieel wil men enige kans maken op de arbeidsmarkt, ofwel moeten bijbetalen, ofwel simpelweg geweigerd kunnen worden door de universiteit of hogeschool in kwestie. Het behalen van een tweede masterdiploma wordt vanaf dit jaar dus in de praktijk quasi onmogelijk. In de krant wordt er toch steeds geschreven dat we een kennisgerichte economie moeten nastreven? Meestal wordt er niet bijgeschreven dat deze kennis in de toekomst vooral bedoeld is voor diegenen die het zich kunnen permitteren.

Op deze manier worden dus niet alleen diegenen die absoluut geen tijd en moeite in hun schoolwerk steken gestraft, zoals de bedoeling zou moeten zijn, maar ook mensen die door tal van omstandigheden zoals ziekte, precaire statuten,… een jaar moeten bissen. Bovendien zullen minder welstellende gezinnen, voor wie de studiekosten nu vaak al amper of niet betaalbaar zijn, weer het zwaarst getroffen worden door dit systeem.

Sinds de jaren ‘80 is het kindergeld met 40% afgenomen. Dit zorgt er voor dat veel studenten nu reeds bijklussen. Werkstudenten hebben daarbovenop 40% minder kans om te slagen, het zijn vooral diegenen die het nu al moeilijk hebben vanwege hun positie in de maatschappij, die bij het ‘falen’ op basis van de criteria die het leerkrediet naar voor schuift, nog verder getroffen worden. Laten we hiermee komaf maken en ons verzetten in functie van een écht socialistische politiek!

     

  • Tegen het leerkrediet! Voor een politiek waarin ieder zijn talenten kan ontwikkelen en niet enkel de “happy few”!
  • Tegen afdankingen, voor de aanwerving van nieuw personeel om degelijk onderwijs te garanderen!
  • Trek het budget naar onderwijs op tot 7% van het BBP!