Nood aan meer publieke middelen voor onderwijs

De aankondigingen van de Franstalige gemeenschapsregering over besparingen in het hoger onderwijs zijn ook de directie van de ULB niet ontgaan. De rector van de Brusselse universiteit, Philippe Vincke, deed een oproep om middelen te storten voor een fonds. Er wordt gehoopt om 3 tot 5 miljoen euro per jaar op te halen. Daarmee moet de afbouw van publieke middelen worden opgevangen.

 

Het resultaat zou uiteraard zijn dat de unief afhankelijk wordt van rijke geldschieters en zich daar ook naar zal gaan gedragen. Studenten van rijke afkomst zouden makkelijker toegang krijgen, onderzoek dat voldoende betaald wordt vanuit de privé zou meer kansen krijgen.

Aan de Leuvense universiteit is er al een toename van de private financiering. Bij de opening van het academiejaar werd daartegen geprotesteerd door de LBC. De vakbond klaagt aan dat de publieke financiering voor de dagelijkse werking van het onderwijs afneemt. LBC KULeuven verklaarde op haar site: “De inspanningen van de Vlaamse overheid dalen. 25 jaar geleden bedroeg het aandeel van het onderwijs nog 7 procent van het bruto binnenlands product van Vlaanderen, nu nog slechts 5 procent.”

De vakbond vervolgt: “Het hoger onderwijs wordt met andere woorden steeds meer afhankelijk van inkomsten uit de privésector en van kortetermijnprojecten vanwege de overheid, die per definitie onzeker zijn. De groeiende inmenging van de markt in het onderwijs vinden wij een zeer slechte zaak. Studierichtingen die voor de industrie interessant, lees winstgevend, zijn zullen er financieel wel bij varen. Andere richtingen zullen het met minder moeten doen en overvleugeld worden. Wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten zal volop gesteund worden door één of andere industriële lobby indien men met het resultaat (bijvoorbeeld onderzoek naar AIDS medicatie) naderhand veel winst kan maken.”

LBC plakt er ook cijfers op. De publieke financiering van de dagelijkse werking is sinds 2002 met 7% toegenomen, het geld voor onderzoek met 27% en de private middelen met 45%. Het is duidelijk in welke richting wordt gegaan.

Het is geen toeval dat de ULB net nu dezelfde richting wil opgaan. Eerder lekten besparingsplannen van de Franstalige regering uit. De RTBF wist de hand te leggen op een aantal voorstellen die worden besproken binnen de Olijfboomregering. De geplande besparingen zijn niet mals voor de gewone werkenden en hun gezinnen. Ook het onderwijs zou hard worden getroffen, onder meer het hoger onderwijs zou het met minder middelen moeten doen. De ULB wil het tekort aan publieke middelen opvangen met private middelen. Dat is in werkelijkheid een privatiseringsoperatie.

Wij verzetten ons daartegen en pleiten voor meer publieke middelen voor onderwijs. De eis van LBC KULeuven om de publieke financiering terug te brengen naar 7% van het BBP wordt ook gedeeld door andere vakbonden. De ALS onderschrijft deze eis en zal er ook verder campagne rond voeren.

> Verslag van de actie van LBC KULeuven en onderstaande foto vind je op hun website