Actie tegen de private financiering van de ULB: neen aan de vermarkting van het onderwijs

Vandaag wordt aan de Franstalige universiteit ULB actie gevoerd tegen de private financiering van het hoger onderwijs. Rector Vincke had dit voorgesteld als antwoord op de besparingen van de regering op de publieke middelen. De rector wil een fonds opzetten dat middelen moet inzamelen voor de ULB. Het verkrijgen van financiële middelen zal uiteraard niet zonder wederdienst gebeuren: de afgestudeerden en het onderzoek zullen moeten gericht zijn op de behoeften en vereisten van de bedrijven.

De afgelopen maanden werd gemakkelijk miljarden euro gevonden om de banken te redden. Voor gezondheidszorg, onderwijs, openbare diensten of jobs zijn er daarentegen geen middelen. Zelfs met een zogenaamd “centrum-linkse” regionale regering langs Franstalige kant, komt er een harde aanval op het secundair en hoger onderwijs. In 2004 werd na een strijd 30 miljoen euro herfinanciering afgedwongen voor de hogescholen. Dat geld moest over een periode van 8 jaar worden toegekend, maar het is intussen verder verspreid over 15 jaar. Dat betekent in de praktijk dat de herfinanciering wordt gehalveerd.

De oproep van de rector om meer private middelen aan te trekken, ligt in de lijn van het Bologna-proces dat een aantal elite-universiteiten wil creëren die de concurrentie op de onderwijsmarkt kunnen aangaan. De lessen zullen in termen van rendabiliteit worden geëvalueerd en de faculteiten die niet zo interessant zijn voor het bedrijfsleven, zoals letteren en filosofie, zullen minder middelen krijgen. Enkel die richtingen die geld opbrengen vanuit de private bedrijven zullen nog voldoende middelen krijgen.

Het nieuwe gebouw Solvay aan de ULB wordt nu al voor 50% gefinancierd door bijdragen en giften. Nu wil het rectoraat een nieuw prestigeproject opzetten: een Europees onderzoekshuis (ter waarde van 4 miljoen euro). De rector bevestigt: “We zijn ons niet genoeg bewust van het fortuin van verschillende mensen die interesse hebben om hun naam te verbinden aan ons onderzoek.” Zullen we ons onderzoek en onze universiteit verbinden aan bedrijven en multinationals die onze welvaart plunderen, afdanken, de planeet vernietigen en steeds meer miserie verspreiden in de neo-koloniale wereld? Zal onze universiteit een onderaannemer worden voor hun onderzoeken en opleidingen?

Daartegenover eisen wij een publieke herfinanciering van het onderwijs tot 7% van het BBP zoals dit in de jaren 1980 het geval was. We organiseren op woensdag 14 oktober een actie tegen de vermarkting van het onderwijs. Deze actie is tevens een solidariteitsactie met het personeel van het secundair onderwijs waar er de afgelopen weken actie werd gevoerd tegen de aanvallen op de arbeidscondities.

 

     

  • NEEN aan de private financiering
  • STOP de vermarking van het onderwijs, geen inmenging van de private sector in het onderzoek
  • VOOR een publieke en massale herfinanciering van het onderwijs op alle niveaus, 7% van het BBP voor onderwijs
  • VOOR gratis en degelijk onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen

 


De actie vandaag wordt georganiseerd door de Actief Linkse Studenten, Attac-ULB en de Socialistische Studenten (ES). Hieronder kan je het gezamenlijke pamflet zien.