Tegen besparingen in het (hoger) onderwijs!

Voor investeringen in het onderwijs!
7% van het BNP publieke financiering voor onderwijs NU!

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak aan de VUB (januari 2009) beloofde de toenmalige minister van onderwijs dat het budget voor het hoger onderwijs met 10% zou stijgen bij de volgende legislatuur. Na verkiezingen schreef de nieuwe Vlaamse regering de stijging met 10% effectief in de regeringsverklaring maar…

Ondertussen is er beslist dat er moet bespaard worden in het onderwijs, 72 miljoen euro in 2010 en nog eens bijkomend 70 miljoen euro in 2011. Samen 142 miljoen euro of ongeveer 4000 jobs die zullen sneuvelen in het onderwijs. Tegen het einde van de legislatuur zou echter 10% extra ingeschreven worden voor het hoger onderwijs, net voor de verkiezingen dus waarschijnlijk toevallig en niet om onze stemmen te kopen.

Wie gelooft die mensen nog?

Diezelfde politici vinden wel dat de hogescholen en universiteiten hun bijdrage moeten leveren om de Lissabondoelstellingen om van Europa de meeste concurrentiële regio ter wereld te maken. Om dit mogelijk te maken zouden de uitgaven voor hoger onderwijs opgetrokken worden tot 2% van het BNP en voor onderzoek tot 3% in 2010. In werkelijkheid bedragen de uitgaven voor het hoger onderwijs 1,2% en onderzoek schommelt rond de 2%. Met andere woorden, we moeten wel presteren maar krijgen daarvoor ongeveer maar 60% van de middelen die we nodig hebben om dit te doen. Belachelijk dus.

Als er geen geld is, moet er toch bespaard worden?

Men doet alsof besparen de enige optie is. De regering zou echter kunnen beslissen om de inkomsten te verhogen door de belastingen te verhogen. Niet de belastingen op arbeid want de gewone loontrekkenden betalen al te veel. Men zou bijvoorbeeld de belastingen op vermogen even hoog (en op dezelfde wijze, progressief) als de belastingen op arbeid kunnen maken. Of stoppen met fiscale cadeaus te geven aan de bedrijven. De federale regering beweert dat ze de banken en de energiebedrijven zullen doen bijdragen. In werkelijkheid krijgen ze geschenken, een bedrijf als Electrabel betaalt geen belastingen maar krijgt in tegendeel geld terug via allerlei fiscale truukjes. En indien er toch een belasting komt, rekenen ze die gewoon door aan de klanten, u en ik dus.

Wij willen de crisis niet betalen!

Het zijn niet de studenten en het personeel die de crisis veroorzaken. De crisis is inherent aan het kapitalistisch systeem en wij worden geacht ervoor op te draaien. Behalve besparen op het onderwijs zal vroeg of laat ook aan de studenten gevraagd worden om te betalen via onder meer hogere inschrijvingsgelden. Wij pikken dit niet. De leden van LSP en de Actief Linkse Studenten zullen zelf acties organiseren tegen de besparingen en voor een alternatief. Wij zullen ook de strijd die door vakbonden georganiseerd worden ondersteunen. DOE MEE!

Wie je meewerken of meer informatie over onze acties, stuur dan een mailtje met volgende gegevens naar onderwijs@socialisme.be of als-vub@hotmail.com: Naam + Voornaam, emailadres, GSM-nr