Strijden voor een degelijk en gratis onderwijs!

Door de crisis van het kapitalisme moeten de opgebouwde begrotingstekorten – bekomen door miljarden aan de financiële sector cadeau te geven – terug afgebouwd worden. Om dit te realiseren wordt onder andere gedacht aan besparingen in het onderwijs.

 

De Vlaamse regering wil in 2010 72 miljoen euro besparen in het onderwijs, en 142 miljoen in 2011. Het fonds voor rationalisatie, goed voor 6 miljoen euro per jaar, zal worden afgeschaft. Dit fonds hield zich vooral bezig met het afschaffen van bepaalde vakken enz., een taak die nu door de budgetbeheerders van de onderwijsinstellingen zal uitgevoerd moeten worden. In 2011 volgt dan een besparing van 16 miljoen euro per jaar voor het hoger onderwijs, door een verlaging van het budget met 1,27%. In het Franstalig onderwijs worden de voorziene 30 miljoen euro, in 2004 bekomen door een hevige strijd van het hoger onderwijs voor een herfinanciering, nu gespreid over 15 jaar, wat neerkomt op het halveren van de herfinanciering.

In tegenstelling tot wat we zouden mogen verwachten bij een toename van studenten, zien we dus een afname van middelen voor onderwijs zodat er tekorten ontstaan. Hierdoor gaan directies op zoek naar andere inkomsten (privatisering), en ontstaat er discussie over het beperken van de toegang tot hoger onderwijs. Zo lanceerde de rector van de KULeuven bij de opening van het academiejaar een debat over het beperken van de toegang.

Bovenop het gevaar dat er een beperking op hoger onderwijs zou komen merken we de verdere afname van de kwaliteit van ons onderwijs zoals het nieuwe mega-auditorium aan de Ugent waar studenten met 1000 samengeperst worden om zo de kosten te drukken.

Voor de Actief linkse studenten is het duidelijk dat strijd voor degelijk onderwijs nodig is. Daarom stellen we de eis om zoals in 1980 opnieuw 7% van het BBP vrij te maken voor onderwijs. Om de groeiende impact van de privé en de kwaliteitsdaling in het onderwijs tegen te gaan, is er bovendien een herfinanciering nodig via publieke fondsen; hiervoor is per jaar 6 miljard euro extra nodig.