Vandaag acties in Franstalig onderwijs

Vandaag worden acties gevoerd in het Franstalig onderwijs. Er werd reeds geprotesteerd bij minister Simonet (CDH) en er volgen werkonderbrekingen. Aanleiding is een nieuw voorstel tot besparingsmaatregel dat verkeerdelijk de naam “Robin Hood decreet” mee kreeg.

Het tekort van de Franstalige gemeenschap in 2009 wordt op 500 miljoen euro geschat. De meerderheidspartijen (PS, Ecolo, CDH) zoeken naar methoden om te besparen in het onderwijs zonder al te veel verzet op te wekken. Na een eerste mislukte poging volgde een nieuw voorstel van onderwijsminister Simonet.

De logica blijft dezelfde: stelen van de armen om te geven aan andere armen teneinde niets bij de rijken te moeten zoeken. Dat kreeg de naam “Robin Hood-decreet” mee. Wij dachten nochtans dat de legende van Robin Hood op een andere soort van transfer van middelen was gebaseerd.

De harde besparingsmaatregelen die op het begin van het schooljaar werden voorgesteld, dienden blijkbaar vooral om de sector voor te bereiden en nadien met een beter verpakt besparingspakket te komen. In de plaats van meer middelen te voorzien voor onderwijs, kiest de regering ervoor om de tekorten “solidair” te verdelen.

De subsidies van de “rijke” scholen worden met 60% verminderd waarna er 25% wordt teruggegeven aan scholen die als “arm” worden bestempeld. 15% van de scholen die tussen beide categorieën vallen, worden niet geraakt. Dit is een cynisch project dat de ongelijkheid verder zal doen toenemen en de kwaliteit niet ten goede komt. Het zal gepaard gaan met besparingen op middelen en personeel.

Met dit soort maatregelen toont de zogenaamd progressieve Franstalige meerderheid dat het geen progressief beleid voert. De vakbonden hebben het plan verworpen en dreigden met acties, maar het blijft bij dreigementen. Er is nood aan een mobilisatiecampagne van personeel, jongeren en ouders om een publieke herfinanciering van het onderwijs te eisen.