ULB. Democratie en herfinanciering: een zelfde strijd

Sinds 30 jaar voeren alle regeringen (welke partijen er ook in zaten) een besparingsbeleid op het vlak van onderwijs. Om de banken te redden werden snel miljarden gevonden, maar om degelijk onderwijs aan te bieden zijn er geen middelen. Nu er nogmaals 25 miljard euro op vier jaar tijd moet worden bespaard, zal het onderwijs eens te meer in de brokken delen.

Aan de ULB (Université Libre de Bruxelles) was er in de Raad van Bestuur steeds een meerderheid die weigerde in te gaan tegen de besparingen. Ook de rector was steevast iemand die de besparingen mee organiseerde. Ze waren steeds betrokken in het doorvoeren van het asociaal beleid dat door de regering werd opgelegd. Zo werd vorig jaar van start gegaan met een hervorming van het lessenaanbod in de Letteren en Wijsbegeerte. Bij die hervorming telt het criterium van de winstgevendheid. Lessen die niet “rendabel” zijn, worden afgeschaft. Eenzelfde beleid wordt binnenkort ook in andere faculteiten opgelegd. Vorig jaar werd door de studenten al geprotesteerd met verschillende acties. De ULB stelde daartegenover telkens dat de hervormingen nodig waren wegens een gebrek aan middelen.

Datzelfde argument wordt nu gebruikt met betrekking tot de huisvesting van de universiteit. Er wordt gesteld dat er onvoldoende middelen zijn om nieuwe koten te bouwen. Hierop werd door de Sociale Raad (Commission des Affaires Sociales Etudiantes, CASE) beslist om alle studenten die sinds drie jaar een kot van de unief betrekken, uit hun kot te zetten. Zij moeten maar elders gaan zoeken. Het meest schandalige van de beslissing was ongetwijfeld dat de studentenvertegenwoordiging (waaronder een lid van Comac, de jongeren van de PVDA) unaniem instemde met deze maatregel!

Zelf het tekort aan middelen proberen te beheren, zal geen oplossing vormen. Er is nood aan strijd voor meer middelen om te kunnen voldoen aan de reële behoeften van het personeel en de studenten. Daartoe eisen we een verhoging van de publieke middelen voor onderwijs tot 7% van het bbp. We verwerpen aan de ULB de houding van de studentenvertegenwoordigers en van Comac. Die namen vorig jaar nog deel aan de campagne van de studentenkoepel FEF (de tegenhanger van VVS bij ons) voor een herfinanciering van het onderwijs, maar nu stemmen ze in met een beperking in de tijd van de toegang tot de publieke huisvesting.

Er is stilaan een systeemcrisis aan het ontwikkelen aan de ULB. De Raad van Bestuur kent een ernstige interne crisis. Het personeel, de onderzoekers en een deel van de studenten volgen niet langer hun vertegenwoordigers (in een aantal gevallen is het omgekeerd: de vertegenwoordigers volgen het personeel en de studenten). De huidige structuren en werkwijze worden in vraag gesteld.

Wij stellen daartegenover de noodzaak van een democratisch beheer door personeel en studenten met permanent afzetbare vertegenwoordigers die verantwoording verschuldigd zijn aan de algemene vergaderingen waar ze werden verkozen. Dat is de enige manier om tot echte democratie aan de universiteit te komen.

Het ongenoegen is aan het opborrelen en er wordt naar antwoorden gezocht. Er was al een Algemene Vergadering met een 400-tal aanwezigen, ook al werd op erg korte termijn gemobiliseerd. Spijtig genoeg was die vergadering verward en werden geen duidelijke antwoorden naar voor gebracht. Wat er wel bleek, was een vastberadenheid onder het personeel, onderzoekers en professoren om in actie te gaan. De studenten zullen zich ongetwijfeld bij die beweging aansluiten. Met ALS zullen we er alvast alles aan doen om dat te bewerkstelligen.