Universiteit Antwerpen voert asociaal huisvestingsbeleid

De UA heeft beslist het home op campus Middelheim af te breken. Daarmee verdwijnen 129 van de 389 kamers die de UA aanbiedt aan haar studenten. 70 studenten daarvan worden ondergebracht in kamers in het Theologisch Pastoraal Centrum in de buurt van campus Groenenborger. Over de beschikbaarheidstermijn van deze kamers, de voorzieningen in die gebouwen of de prijs is tot op heden geen enkele garantie. Deze beslissing betekent dat er vanaf volgend academiejaar minstens 50 nieuwe studenten extra op zoek zullen moeten naar een privékot op de al o zo schaarse Wilrijkse kotenmarkt.

Tot overmaat van ramp zal het aantal studenten op campus Middelheim binnenkort aangevuld worden met 1000 studenten van de gloednieuwe faculteit Ingenieurswetenschappen, waardoor het kotentekort -en bijgevolg uiteraard ook de huurprijzen- tot een ongeziene hoogte zullen stijgen. De UA scoort nu al erg slecht op vlak van huisvesting: minder dan 3% van haar 13.500 studenten worden op dit moment ondergebracht in universiteitsresidenties. Ter vergelijking: de UGent brengt 6% van haar studenten in eigen koten onder, bij de K.U. Leuven is dat zelfs 12%. De beslissing van de Universiteit Antwerpen gaat bovendien in tegen de trend bij andere Vlaamse universiteiten: de Rector van de UGent maakte vorig jaar bekend te investeren in twee nieuwe studentenhomes en 250 extra “containerkoten”, voor een totaal van 1.130 nieuwe plaatsen.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om mee een stem te vormen tegen deze asociale huisvestigingspolitiek van de UA, en onderstaande eisen te steunen:
•De UA kan niet nog meer besparen in haar sociale voorzieningen. Het moet een sociale en open universiteit zijn die voor iedereen toegankelijk is.
•De UA moet garanties bieden op een uitbreiding van het kotenbestand in eigen beheer, niet in een inkrimping. Zodoende voorziet de UA ook in voldoende faciliteiten om de toekomstige ingenieursstudenten gastvrij te kunnen ontvangen.
•De UA kan het studentenhome op campus Middelheim pas afbreken als het een volwaardig alternatief met minstens 130 kamers en met garanties op de lange termijn in de plaats stelt.
•De UA moet duidelijk en transparant communiceren over haar sociale voorzieningen aangaande koten, inclusief de procedures en voorwaarden om huursubsidies te ontvangen.

> Teken de petitie: http://www.niettehuur.be/