23 maart: staking in stedelijk onderwijs in Antwerpen

De reden voor de staking van 23 maart is een zoveelste provocatie van het Autonoom Gemeentebedrijf Onderwijs Antwerpen. Bij de officiële oprichting van het AG werd de bonden beloofd dat er aan het statuut van het personeel niets zou veranderen. Nog geen zes maanden later komt het beleid af met een aantal voorstellen waar zelfs het onderwijskabinet niet van zou durven dromen.

Het AG wil de mogelijkheid open laten om het personeel op te vorderen tijdens weekends (schoolactiviteiten) en de zomervakantie (5 dagen). Aan extra personeel om de vele administratieve taken waar scholen mee geconfronteerd worden op te vangen, wordt niet gedacht. Laten we de (gekraakte) leraars maar overwerken. Daarnaast wil het AG de PEPSO (regeling evaluatie personeel van het SO) aanpassen zodat voortaan ook Technische Adviseurs en Coördinators (TA/C’ers) het personeel kunnen evalueren. De vakbond verzet zich terecht tegen het creëren van een tweespalt tussen het personeel. TA/C’ers zijn immers collega’s van de leerkrachten en zijn zelf geen vragende partij voor deze hervorming.

De zwaarste hervorming zou het invoeren van de ‘schoolopdracht’ voor een deel van het niet-lesgevend personeel zijn. Dit idee komt van (ex!) minister van onderwijs Vandenbroucke en heeft als bedoeling om de getroffen personeelsleden 36 klokuren aanwezig te laten zijn op de scholen. De gebruikte argumentatie is dat men ‘rotte appels’ wil verplichten om voldoende te presteren. Daarvoor straft men maar iedereen. Het AG leeft boven de realiteit want veel van die personeelsleden werken al quasi 36 uur per week. Maar in dat geval worden de 36 uren een nieuw minimum. Als dit lukt lijkt het op termijn niet onwaarschijnlijk dat het AG deze maatregel zal proberen toepassen op alle personeelsleden.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de schoolopdracht geen goede zaak betekent voor de motivatie van het personeel en voor nog meer uitval zou zorgen. Al was het dat er geen bijkomende infrastructuur komt voor het invoeren van de ‘schoolopdracht’. Een mooie besparing die geen extra aanwervingen behoeft.

Maar van waar komen deze voorstellen? En wat is het AG eigenlijk? Dit orgaan heeft de opdracht gekregen van het gemeentebestuur en schepen van onderwijs Robert Voorhamme om het stedelijk onderwijs grondig te hervormen. Zo staat er in de beginselverklaring van het AG dat het stedelijk onderwijs de ‘referentie op vlak van onderwijs in de 21ste eeuw’ zou moeten zijn. Het personeel, de ouders en de scholieren zullen het geweten hebben. De werkelijke bedoeling van dit AG is een sanering die enerzijds het stedelijk onderwijs omvormt tot een bedrijf. Binnen de structuren van het stedelijk onderwijs vind je vandaag divisies met aan het hoofd managers.

Maar is de school een bedrijf of een openbare dienst? Anderzijds wil het beleid af van haar stedelijke dotatie aan het stedelijk onderwijs. De zgn. ‘bijpas’ die zo’n 25% van de middelen betekent voor het stedelijk onderwijs zal op termijn moeten worden afgebouwd. Het stedelijk onderwijs moet binnenkort volledig ‘zelfbedruipend’ zijn. Scholen en richtingen zullen zich aan deze neoliberale logica moeten aanpassen.

Uiteraard zal de zwarte piet worden doorgeschoven naar de scholen – vandaag al krijgen de scholen een geldenveloppe die immers veel te beperkt is om de werking degelijk te organiseren. Directeurs en leraars kreunen onder het gebrek aan middelen. Gaan we binnenkort van een onderfinanciering naar ‘geen financiering’ van de stedelijke overheid? Als het van stadsbestuur en het AG afhangt wel.

De Linkse Socialistische Partij juicht de actie van de ACOD toe. Maar we zijn ervan overtuigd dat het AG in opdracht van de schepen en het gemeentebestuur het hier niet bij zal laten. Laten we de bestaansreden van het AG niet vergeten: het hervormen van het stedelijk onderwijs naar bedrijfsstructuren. Ook het ministerie van onderwijs zal niet stilzitten. Denk maar aan de aangekondigde hervorming van het Secundair Onderwijs (afschaffen van een heel aantal studierichtingen), het dossier ‘Leerzorg’(gedeeltelijke afschaffing van het BuO) en andere besparingen. Er staan ons nog hevige tijden te wachten.

Daarom denken we dat het noodzakelijk is om te blijven strijden voor het behoud van de statuten en een volwaardige financiering van de schoolwerking. Daarvoor is een actieplan nodig die enerzijds de bedoelingen van het beleid ontmaskert en anderzijds leden van het ACOD bijeenbrengt en (regelmatige) acties coördineert.

De personeelsleden van het SO zullen zich hierop niet kunnen baseren op de ‘bevoorrechte partners’ in de gemeenteraad. Al deze hervormingen zijn helaas beraamd en gestemd geweest door de ‘progressieve partijen’, inclusief SP.a en Groen!. Er is nood aan een nieuwe arbeiderspartij, bestaande uit werkenden, werklozen, jongeren … die opkomt voor onze belangen en de beweging mee organiseert. Met de LSP willen we samen met jou deze discussie voeren.

 


5 april: open vergadering

De Linkse Socialistische Partij organiseert in samenwerking met de Actief Linkse Studenten een meeting met als titel “Onderwijs getroffen door besparingen – Verzet is nodig!” en volgende sprekers:

     

  • Micha Teller (vakbondsafgevaardigde SISO 2)
  • Jan Vlegels (vakbondsafgevaardigde Universiteit Antwerpen)
  • Pieter Pauwels (vertegenwoordiger Actief Linkse Studenten)
  • Een vertegenwoordiger van de actiegroep “Voor sociale koten aan de Universiteit Antwerpen”

Wanneer: dinsdag 5 april om 19u30. Locatie: lokaal R.010, Rodestraat 14, Stadscampus, Universiteit Antwerpen