Neen aan een verhoging van het inschrijvingsgeld!

De hogescholen kennen een forse toename van het aantal inschrijvingen voor het volgende academiejaar. Het feit dat er 18 jaar geleden minder kinderen werden geboren, heeft geen negatieve impact op het aantal jongeren dat wil verder studeren. Vorig jaar telden de hogescholen 25.339 inschrijvingen en dit jaar zou dat aantal nog hoger kunnen liggen. Conservatieve stemmen, zoals André Oosterlinck, zien er meteen een kans om te pleiten voor hoger inschrijvingsgeld.

Aan de Britse universiteiten werd als onderdeel van het besparingsbeleid al overgegaan tot een verhoging van het maximale inschrijvingsgeld tot 9.000 pond per jaar (ruim 10.000 euro). Tegen de achtergrond van een snelle toename van het aantal werklozen en een dalende levensstandaard, betekent dit in de praktijk dat een groeiende groep Britse jongeren niet langer toegang heeft tot hoger onderwijs.

Bij ons is het nog niet zo ver gekomen, maar als het van André Oosterlinck afhangt zullen we snel bijbenen. De voorzitter van de associatie rond de KULeuven en voormalig rector van de Leuvense universiteit staat al langer gekend voor zijn elitaire visie waarbij hoger onderwijs enkel toegankelijk zou mogen zijn voor wie het zich kan permitteren of wie er echt bovenuit steekt. Enkele jaren geleden pleitte hij voor een harde besparingsoperatie in het hoger onderwijs om slechts één of twee universiteiten over te houden. Die moeten bovendien nauwer aansluiten bij de noden van het bedrijfsleven.

Nu grijpt Oosterlinck het stijgende aantal inschrijvingen aan de hogescholen aan om te pleiten voor een drastische verhoging van het inschrijvingsgeld in een aantal richtingen. Hij verklaarde: “We hebben niet te veel studenten, we hebben er te weinig in de juiste richtingen: ingenieurs, chemici, geschoolden waar de arbeidsmarkt om schreeuwt. Ik stel voor het inschrijvingsgeld voor deze richtingen te halveren of zelfs op nul te brengen en dat van de andere te verdubbelen. En neen, dat is geen boutade. Het zou een sterk signaal zijn. Verdubbeld inschrijvingsgeld zal nog altijd lager zijn dan wat ze in het buitenland vragen.”

Feit is natuurlijk dat een verdubbeling van het inschrijvingsgeld in bepaalde richtingen meteen een sneeuwbaleffect zal hebben in de andere richtingen. De toegang tot hoger onderwijs moet volgens ons open staan voor iedereen. Dat kan enkel door schaffen en gratis en degelijk onderwijs aan te bieden, wat betekent dat het inschrijvingsgeld wordt afgeschaft. Studenten moeten bovendien de tijd en mogelijkheden hebben om te kunnen studeren, wat betekent dat het huidige stelsel van studiebeurzen drastisch moet worden uitgebreid in de richting van een studentenloon.