Studenten en personeel: samen strijden voor meer middelen voor het onderwijs

Op maandag 26 september, de eerste dag van het academiejaar, geven de leerkrachten van de hogescholen 20% minder les. 20% staat symbool voor het tekort aan middelen. Terwijl het aantal studenten blijft toenemen blijft een stijging van de financiering voor de school zoek. Docenten voelen de druk stijgen het aantal studenten per medewerker stijgt. Dit is echter ook een probleem voor de studenten!

 

Ook de kwaliteit van het onderwijs gaat systematisch achteruit door een tekort aan personeel en middelen. Het hoger onderwijs zag de voorbije twintig jaar de publieke middelen met 10% afnemen terwijl het studentenaantal met 50% gestegen is. De besparingsplannen van de traditionele partijen zullen ook het onderwijs treffen en de situatie alleen maar erger maken.

Afgelopen maand werden reeds héél wat ballonnetjes opgelaten over hoe men wil met minder middelen meer studenten kan opvangen: Toegangsproef, hoge inschrijvingsgelden, private financiering, etc. In 1980 werd nog 7% van het BNP opzijgezet voor onderwijs, nu is dat minder dan 5,5% terwijl men steeds meer taken oplegt aan het onderwijs.

Sinds enkele jaren wordt de nadruk in onderwijs vooral gelegd op prestaties in de plaats van op algemene vorming. Aan de Ugent komt 19,3% van het onderzoeksgeldbudget uit de privé sector. Dat betekent dat privé voor onderzoek, niet in het belang van de mensen maar in belang van hun eifen winsten.

Ook in het middelbaar onderwijs is er een enorm tekort aan middelen. Overvolle klaslokalen, gebrekkige infrastructuur en een enorm tekort aan plaatsen zijn kenmerkend geworden voor zowel het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Ook de nood aan flexibiliteit waaide over vanuit de privésector. In het hoger onderwijs worden steeds minder personeelsleden nog vast benoemd en worden steeds onzekerder over hun toekomst.

Tijdens de eerste golf van de economische crisis vond de overheid 20 miljard op één weekend om de banken te redden, maar meer geld voor onderwijs blijft al 20jaar uit. We eisen dan ook dat er opnieuw 7% van het BNP naar onderwijs gaat, gefinancierd door de een te grote rijkdom die vandaag in handen is van een kleine elite. De 20% die de vakbonden eisen is maar een eerste aanzet, de Vlaamse regering beloofde 2% van het BNP uit te rijken naar onderwijs tegen 2010, terwijl dat vandaag(2011) slechts 1,2% is.

Ook in buurlanden zoals Nederland, Engeland en Frankrijk zagen we afgelopen jaren honderdduizenden jongeren op straat komen tegen besparingen. In Griekenland worden 300 van de 420 instituties bezet door personeel en studente.. In Chili eisten tienduizenden studenten de nationalisatie van de kopersector onder democratische controle, ter financiering van gratis onderwijs voor iedereen!