Studentenverkiezingen aan de ULB. Stem voor de linkse eenheidslijst!

Bij de studentenverkiezingen van 5 december is er een linkse eenheidslijst: “Liste Unitaire de Gauche Etudiante” (LUGE). Die lijst wordt gedragen door FGTB Etudiants, Attac en de Actief Linkse Studenten. Met deze verkiezingen worden de studentenvertegenwoordigers in de raad van bestuur aangesteld.

 

In die raad van bestuur zitten de technocraten van de unief. Wat is dan het nut om deel te nemen aan verkiezingen die onze vertegenwoordigers naast die niet-verkozen bureaucraten in een raad van bestuur doen zetelen? Ons doel is uiteraard om van de verkiezingen gebruik te maken om een aantal eisen onder de studenten te versterken en om een alternatief op het huidige beleid aan te bieden. De studenten moeten geen vertegenwoordigers hebben die het beleid mee ondersteunen, maar wel vertegenwoordigers die zich strijdbaar opstellen en de belangen van de studenten niet overboord gooien in naam van het compromis en onderhandelingen. Voorheen was dat wel het geval.

Een ander doel is om ook in de raad van bestuur van de ULB eisen te kunnen verdedigen vanuit de belangen van de studenten. We verzetten ons tegen iedere discriminatie die nu wordt geïnstitutionaliseerd aan de ULB, we verzetten ons ook tegen de oprukkende marktwerking aan de unief waarbij enkele grote kapitalistische groepen met de winsten gaan lopen, we protesteren tegen iedere aanval op het sociale beleid. We weigeren om hun crisis te betalen. Die crisis heeft een invloed op de kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs alsook op de studiekosten voor studenten. De linkse eenheidslijst komt op voor meer publieke middelen voor onderwijs om een echte sociale politiek mogelijk te maken met degelijke en goedkope studentenhuisvesting, meer personeel,… We willen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

De eisen van de studenten lopen samen met die van het bredere gevoel van verzet in de samenleving. Er is immers een algemeen tekort aan middelen om te voorzien in de reële behoeften van de bevolking. De linkse eenheidslijst aan de ULB verdedigt de eis van meer publieke middelen voor onderwijs, waarbij deze middelen kunnen komen van de nationalisatie van de banken en de winsten van een kleine minderheid, de 1%. Deze middelen moeten dienen om in de behoeften van de 99% te voorzien en dat door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting,..

De Actief Linkse Studenten nemen niet aan deze lijst deel omdat we de universiteit mee willen beheren, zoals andere lijsten dat wel willen doen, maar om een stem te geven aan de studentenbeweging. In de plaats van het tekort aan huisvesting op te vangen met criteria van afkomst, woonplaats of sociale achtergrond moet er worden geïnvesteerd in meer sociale huisvesting. Het is ook onaanvaardbaar dat het wetenschappelijk onderzoek steeds meer ten dienste van het kapitaal staat. Dat zijn elementen waartegen de linkse eenheidslijst zich resoluut verzet.

We weten echter ook dat we onze strijd niet mogen beperken tot de leefwereld van de studenten. We moeten ons de vraag stellen in welke context het onderwijs in haar huidige staat is terecht gekomen? De opmars van de markt in het onderwijs is een logisch onderdeel van het kapitalisme waarbij alles ten dienste van de grote bedrijven staat. Zij willen van het hoger onderwijs een efficiënte diplomafabriek maken waarbij het juiste aantal studenten kant en klaar voor de arbeidsmarkt wordt afgeleverd.

Strijdbare studentenvertegenwoordigers kunnen hun strijd voor gratis en degelijk onderwijs niet los zien van een strijd tegen het kapitalisme. Met de Actief Linkse Studenten willen we meteen ook een alternatief op het kapitalisme naar voor schuiven: een democratische socialistische samenleving waarbij de productie en de rijkdom worden gericht op de behoeften van de meerderheid van de bevolking en niet op de winsthonger van de aandeelhouders en patroons.