De sluiting van de pc-klassen aan de Blandijn

De universiteit van Gent heeft plannen om haar hoofdbibliotheek – de Boekentoren – de komende jaren grondig te verbouwen. Onder andere de kelderverdieping zou grondig herbouwd worden (er zou een opslagruimte komen). Om deze verbouwing te kunnen uitvoeren moet er een gedeelte van de Blandijn ondertunneld worden (Blandijn = het aanpalende gebouw van de boekentoren, waar de faculteit Letteren en Wijsbegeerte gehuisvest is, de faculteit met het hoogste aantal studenten van de UGent). Het gedeelte van de Blandijn dat voor ettelijke jaren ontruimd moet worden (volgens de planning minstens tot 2016), omvat het PC-lokaal.

 

Dat zou nog niet zo een groot probleem zijn mocht er in de buurt een gelijkwaardig alternatief voorzien worden, wat echter niet het geval is. Het PC-knooppunt Sint-Hubertus (zoals het lokaal officieel noemt) wordt erg druk gebruikt, zo was het PC-lokaal de afgelopen twee jaar (door de toename van het aantal studenten) dikwijls volledig volzet rond de middag en de vroege namiddag. Daarmee bestaat er feitelijk een objectieve nood aan een uitbreiding van het pc-lokaal, niet de sluiting ervan.

Het officiële schema van de verbouwingen behelsde de ontruiming van de PC-klas tegen 1 december, in een periode waarin heel wat studenten allerlei papers dienen af te maken. Omwille van het feit dat er geen realistisch alternatief beschikbaar was, heeft het decanaat van de faculteit L&W beslist de ontruiming uit te stellen, waarmee de decaan van de faculteit in zekere zin in conflict komt met het rectoraat en/of andere (hogere) universitaire instanties. Eén van de gebruikte tegenargumenten vanuit het rectoraat was het feit dat de studenten niet massaal een badge hebben aangevraagd om toegang te krijgen tot het nabijgelegen pc-knooppunt in de UFO (UniversiteitsForum). Daarom is er sinds begin december vanuit het decanaat en de pc-klas-verantwoordelijke een campagne opgezet in en rond het pc-lokaal om massaal een badge aan te vragen om toegang te krijgen tot het UFO-lokaal, een campagne die kort daarna mee werd opgepikt door de studentenvertegenwoordiging. Veel studenten hebben intussen een aanvraag ingediend, met als gevolg dat de dienst die deze aanvragen moest verwerken overstelpt is geweest. Deze ‘vraag-een-toegangs-badge’ actie neemt tegelijkertijd de vorm aan van een soort petitie, om druk op de universitaire overheden te zetten om te voorzien in een degelijk alternatief op de sluiting van het pc-lokaal van de Blandijn.

Iedere UGent student kan een aanvraag voor een toegangsbadge indienen:
– Stuur een mail naar toegangscontrole@ugent.be met daarop vermelding van
– “Aanvraag badge PC-knooppunt UFO vanwege sluiting Blandijn”
– Je naam en voornaam
– Je UGent-indentificatienummer (staat op je studentenkaart, je studentennummer)
– Indien je al een badge hebt (bvb. je woont in een studentenhome) je badgenummer

Toch is deze oplossing geen reële oplossing. Ik moest eerst de moeite nemen om een mail te sturen, dan moest ik wachten tot ik een mail terug had, wat in mijn geval de dag erna was maar dit is niet voor iedereen zo geweest, vervolgens moest ik met mijn studentenkaart mijn badge gaan ophalen aan home Vermeylen, gelegen aan de Stalhof 6 (een zijstraat van de Overpoortstraat). Oorspronkelijk diende je je volledige identificatienummer op te geven (wat een langere versie is van er op je studentenkaart staat), dat je moest opzoeken op de website http://www.ugent.be/nl/telefoonboek. Sinds 13 december is dit niet langer mogelijk op deze website en voldoet het blijkbaar om je gewone studentennummer op te geven.

Deze moeite betekent dat een deel van de studenten allicht hun badge niet op tijd zal zijn gaan ophalen, waardoor ze op een gegeven moment plotseling voor een gesloten pc-ruimte in de Blandijn zullen staan.

Het PC-lokaal in de UFO vormt echter verre van een volwaardig alternatief op dat van de Blandijn: het telt minder computers (waar men in de Blandijn nu al tegen het tekort aanleunt), er zijn geen mogelijkheden om te printen of te scannen, de bureauruimte per computer is kleiner wat het samenwerken in groepstaken bemoeilijkt maar wat ook betekent dat er minder ruimte is om boeken neer te leggen, wat voor een faculteit waar er veel papers geschreven worden toch belangrijk is. Het PC-lokaal is bovendien niet altijd beschikbaar omdat er ook groepslessen doorgaan. Daarnaast is een pc-lokaal waar je een badge moet hebben om jezelf toegang te verlenen niet hetzelfde als een lokaal waar je altijd vrijelijk binnen kan wandelen. Als je badge thuis vergeten bent, of je bent ze kwijtgeraakt, belemmert dit je vrije toegang tot het PC-lokaal. Voor mij is het op dit moment onduidelijk of ik een financiële vergoeding zou moeten betalen mocht ik mijn badge verliezen en ik opnieuw doorheen al de moeite moet gaan om een nieuwe badge aan te vragen.

Er wordt door diverse universitaire instanties momenteel onderzocht of een ruimte in het Technicum (gelegen tussen het rectoraat en de studentenresto De Brug) omgebouwd kan worden tot PC-ruimte. Het ziet er naar uit dat indien dit plan er door zou komen, dit een volwaardig alternatief op de pc-ruimte in de Blandijn zou kunnen vormen, maar allerlei administratieve instanties moeten nog bekijken of dit lokaal in het Technicum een (financieel) haalbare kaart is, wel degelijk een volledig alternatief biedt etc. en dan moet die ruimte nog omgevormd worden. Dus zelfs als de ruimte in het Technicum er komt, is het nog de vraag wanneer die er komt.

Indien de pc-klas van de Blandijn zou sluiten zonder dat er een volledig alternatief voor bestaat, kan het natuurlijk betekenen dat studenten vaker thuis zullen zijn/blijven om achter de pc te kruipen, maar het kan ook betekenen dat een deel van de studenten zich een weg zal vinden naar de pc-klassen van andere faculteiten, zoals bijvoorbeeld die van de economie, van de rechten of van de politieke en sociale wetenschappen. Eind november/begin december was ik een keer in de bibliotheek van economie (dit is eigenlijk een pc-ruimte) en die was in de namiddag toen ook volzet. Ik ben benieuwd of de economiestudenten aan het wachten zijn op een verdere overspoeling van het aantal studenten in hun computerruimtes…