Brussel. Tekort aan gewone scholen, wel middelen voor eliteschool

Begin dit schooljaar waren er in Brussel 106 jongeren die geen school hadden gevonden. Volgens het Brusselse instituut voor de statistiek zijn er tegen 2014 79 extra scholen nodig om de toename van leerlingen op te vangen. De cijfers zijn bekend, maar er wordt niets mee gedaan. Wordt er dan echt geen enkele school gebouwd? Neen, er is heisa rond de bijzonder snelle bouw van de dure Europese eliteschool in Laken. Volgens staatssecretaris Verherstraeten is dat een “mooi visitekaartje”. Voor de gewone jongeren is de school niet toegankelijk wegens inschrijvingsgeld vanaf 3.000 euro.

 

Er wordt een Europese school in Laken gebouwd. Het project kost maar liefst 100 miljoen euro en zal alle nieuwste snufjes omvatten. Op de school zal er een inschrijvingsgeld van minstens 3.000 euro per kind worden gevraagd. Wellicht om zeker te zijn dat kinderen van arme ouders niet binnen geraken. De school komt op een domein van 4,2 hectare. De school richt zich vooral op kinderen van EU-ambtenaren. Terwijl die professioneel bezig zijn met de afbraakpolitiek van de EU waarbij publieke gezondheidszorg en onderwijs eraan moeten geloven, kunnen hun eigen kinderen in een afgesloten eliteschool terecht. Opvallend detail: de school komt er bijzonder snel, in oktober gaat ze al open. Snel scholen bijbouwen, is dus wel degelijk mogelijk.

Maar de gewone Brusselaar zal er niet van kunnen genieten. Het inschrijvingsgeld is daar te hoog voor. ACOD-topman Hugo Dekkers stelde op brusselsnieuws.be: “Mensen die in armoede leven worden vijf kilometer verderop geconfronteerd met een school met alles erop en eraan. Dat terwijl er voor hen en voor andere Brusselaars een nijpend gebrek aan plaatsen is.”

Dat de elite degelijk onderwijs voor haar eigen kinderen organiseert, is niet uitzonderlijk. Maar er moet hierbij wel worden opgemerkt dat er publieke middelen worden ingezet voor de eliteschool in Laken. Het gaat om een Europese school waarbij de schoolgebouwen door de federale overheid worden betaald en het onderwijs zelf wordt voor de helft door de Europese Commissie betaald, de andere helft is voor de lidstaten en de ouders. Dit is dus geen private school, maar een school betaald met publieke middelen. Staatssecretaris Verherstraeten (CD&V) is bevoegd voor de Regie der Gebouwen en is bijgevolg bouwheer voor de school. Hij verklaarde in de media dat deze school een “mooi visitekaartje” voor ons land is. In plaats van dure visitekaartjes aan de elite te geven, zouden de regeringen beter werk maken van voldoende plaatsen op school voor de kinderen van diegenen die de visitekaartjes betalen.

Wij zeggen: gratis en degelijk onderwijs voor iedereen door een massale publieke investering!