Beleid van schaarste viseert de Gentse studenten

Nadat uit een studie van de stad Gent gebleken was hoe groot het aantal studenten is dat een huis koopt of huurt op de reguliere woningmarkt, ontspon zich een krotstondige discussie in de nieuwsmedia. “Als de studentenbevolking aan dit tempo blijft groeien houdt Gent het geen tien jaar meer vol. De draagkracht van onze stad is niet oneindig.” Met deze boutade gaf burgemeester Daniël Termont (sp.a) in De Gentenaar aan hoe uitzichtsloos het Gentse woonbeleid is.

Volgens de krant De Morgen, die een artikel schreef op basis van een Belga-bericht, wordt de huisvestingsmarkt onder druk gezet “doordat studenten zo massaal samenhuizen”. Het gaat om bijna drieduizend studenten. De Morgen citeert schepen Rudy Coddens (sp.a): “Voor studenten is samenwonen dikwijls goedkoper”, aldus Coddens. “Eigenaars zien een hogere opbrengst voor hun pand, en de comforteisen bij studenten zijn ook minder hoog.”

Het toont maar hoe ver lokale politiek en nieuwsmedia verwijderd staan van een alternatieve visie op de maatschappij. In plaats van het gebrek aan publieke investeringen om studenten (en de vele andere mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning) op te vangen aan te pakken, lijkt het wel of de student aangepakt moet worden. Schuiven met het probleem dus. In Gent zijn weliswaar nieuwe studentencomplexen in aanbouw; er is echter heel wat meer initiatief nodig om de schaarste aan te pakken.

De studie noemt de studentenpopulatie dat een koop- of huurwoning inpalmt “ruimtelijk beheersbaar”, vooral omdat de populatie zich concentreert. Overigens spenderen studenten op maandbasis acht miljoen euro in Gent. Los van inschrijvingsgeld en huur- en transportkosten.