Brussel. Tekort aan gewone scholen, wel middelen voor elitescholen

Het tekort aan scholen in Brussel zal de komende jaren enkel maar toenemen. Verschillende bronnen (waaronder ook het Brusselse Instituut voor Statistiek en Analyse) bevestigen dat er tegen 2015 maar liefst 79 extra scholen nodig zijn. Het gaat om 34 kleuterscholen, 39 lagere scholen en 6 secundaire scholen. De toename van het aantal jongeren is al tien jaar bezig. Toch zijn de politici van gevestigde partijen verrast en alleszins niet voorbereid.

Het gebrek aan middelen is doorheen het volledige onderwijs in ons land een probleem dat nog werd verergerd door de regionalisering ervan. In 1980 werd meer dan 7% van het bbp aan onderwijs besteed, vandaag is dat afgenomen tot ongeveer 5%. Resultaat: een enorme kloof tussen de rijke scholen en de rest. Een leraar op twee houdt het minder dan acht jaar vol. Volgens de OESO hebben kinderen met rijke ouders in ons land veel meer kans op goede schoolresultaten dan kinderen van arme ouders.

Voor de gewone kinderen zijn er 79 scholen te kort. Voor de elite komen er tegen september maar liefst twee scholen bij. Er komt een Europese school in Laken. Om daar les te volgen, moet je minstens 3.000 euro per jaar betalen. Deze school zal haar leerlingen selecteren op basis van het inkomen van de ouders en richt zich vooral op EU-ambtenaren.

De school krijgt alle nieuwste snufjes en kan rekenen op een ruim domein van 4,2 hectare. Omdat het een Europese school is, staat de federale overheid in voor de bouw ervan. Het gaat om een project van 100 miljoen euro. Staatssecretaris Verherstraeten verklaarde dat de school “een mooi visitekaartje” voor ons land zou vormen. In plaats van dure visitekaartjes aan de elite te geven, zouden de regeringen beter werk maken van voldoende plaatsen op school voor de kinderen van diegenen die de visitekaartjes betalen.

Ook komt er tegen september een Arbetorum College in Kraainem, een private eliteschool met naar eigen zeggen uitstekend onderwijs voor wie het collegeld van 13.000 euro per jaar kan betalen. Er werd contact opgenomen met bedrijven om beurzen te geven aan bepaalde kinderen, maar de directrice benadrukte dat het om gedeeltelijke beurzen gaat en niet de bedoeling is om gratis onderwijs aan te bieden aangezien dit zou “afdoen aan de kwaliteit van de school.”

De snelheid waarmee deze scholen worden gebouwd, staat in schril contrast met de lange lijdensweg die gewone scholen moeten doorlopen voor investeringen. De toenemende tekorten zullen door de kinderen van de elite, waaronder de toppolitici, niet gevoeld worden. Kinderen zonder rijke ouders zullen opdraaien voor de tekorten als gevolg van het neoliberale beleid.

ALS komt op voor gratis en degelijk onderwijs voor iedereen. Dat vereist meer publieke middelen, te beginnen met een terugkeer naar een budget dat overeenstemt met 7% van het bbp zoals dit begin jaren 1980 het geval was. In onze strijd voor meer middelen kunnen we niet rekenen op de gevestigde partijen. We zullen moeten bouwen aan ons eigen politieke verlengstuk.