Kinderen naar school sturen, wordt onbetaalbaar

In juni lanceerde een grote verzekeraar een speciale verzekering om bij het overlijden van één van de ouders te kunnen voorzien in de studiekosten van de kinderen. Ook de privé heeft ontdekt dat studiekosten de pan uit swingen en dat, ondanks alle initiatieven en beloften van onze politici rond “gratis onderwijs”, de schoolfactuur vaak bij de ouders zelf terecht komt.

“De markt heeft altijd gelijk” zei Jesse Livermore, en voor één keer moeten we deze beursspeculant gelijk geven: verzekeraars hebben hier een lucratieve markt gevonden. Ouders met schoolgaande kinderen staan de komende weken voor een financiële aderlating.

De voorbije jaren berekenden de Gezinsbond en haar Franstalige tegenhanger Ligue des Familles de gemiddelde kost om één kind één jaar naar school te sturen: ze kwamen uit op onthutsende gemiddelden: van 1000€ in het kleuteronderwijs over 2100€ in het lager onderwijs tot 3000€ in het middelbaar onderwijs.

In het hoger onderwijs spreken we zelfs over een kost tussen de 8000€ en de 15000€ per jaar! In deze bedragen zitten de inschrijvingsgelden, kosten voor schoolmateriaal, eventuele bijdragen die ouders moeten leveren voor fotokopies, boeken, lesmateriaal en uitstappen op school, vervoer van en naar school, opvang en buitenschoolse studiebegeleiding. In het hoger onderwijs komt hier vaak nog eens de prijs van een kot bij. Bij deze bedragen vallen de bescheiden tientallen tot honderden euro’s die de gemeenschappen aan “schoolpremies” bieden in het niets, en blijken ook de studiebeurzen in het hoger onderwijs veel te laag.

Eén van de pijnpunten die de Gezinsbond aanduidt in het leerplichtonderwijs is de inflatie aan dure private buitenschoolse “studiebegeleiding”. Steeds meer scholen kampen met een gebrek aan middelen, leerkrachten en extra studiebegeleiders, en kunnen niet langer voldoende ondersteuning bieden aan kinderen die voor één of meerdere vakken een achterstand hebben. Het advies aan de ouders is dan vaak een doorverwijzing naar peperdure private bijlessen: 80% van de leerlingen die privélessen volgen doen dit op expliciet advies van hun school! Het gevolg is dat er een hele markt is ontstaan van privéorganisaties die zo’n 20€ tot 40€ per uur vragen voor studiebegeleiding. Het resultaat is dat ouders met een stevige bankrekening hun kinderen een degelijke begeleiding kunnen bieden, kinderen uit minder rijke gezinnen vallen uit de boot.

LSP eist dat het onderwijs op alle niveaus gratis wordt. We eisen hiervoor een grondige publieke herfinanciering van het onderwijs. Het excuus dat er geen geld is, gaat voor ons niet op: haal het geld bij de miljardenwinsten die de grootste bedrijven blijven boeken, ondanks de crisis. Concreet eisen wij dat de scholen voldoende gefinancierd worden om zelf te kunnen voorzien in alle kosten voor studiemateriaal, uitstappen, opvang en bijlessen waar nodig. Wij eisen ook gratis en degelijk openbaar vervoer, overigens niet enkel voor schoolgaande jeugd, maar voor iedereen.

In het hoger onderwijs eisen wij bovendien een studieloon, om elke jongere in staat te stellen om hogere studies aan te vatten, zonder dat de ouders of de jongere zelf hiervoor in financiële moeilijkheden moet komen.

Met dit programma zal ook onze scholieren- en studentenorganisatie ALS de komende maanden campagne voeren in scholen en universiteiten over het hele land, sluit bij ons aan!