Koten genoeg in Gent?

Het Gentse stadsbestuur kondigde trots aan dat er in de Arteveldestad dit jaar wel voldoende studentenkoten zijn. In andere steden is dat niet het geval. Maar wat blijkt nu als we naar de database kot@gent kijken? Van de 270 beschikbare koten zijn er slechts 44 goedkoper dan 250 euro per maand. van deze 44 zijn er slechts 10 groter dan 15 vierkante meter. Het is niet verwonderlijk dat 2.700 huurwoningen in Gent worden gedeeld door studenten. Daar wonen telkens 3-4 studenten of in totaal een 10.000 studenten die hun gading niet vonden bij de aangeboden koten. De goednieuwsshow van het Gentse bestuur moet de onderlinge problemen en tekorten verbergen. Na het debacle met de stadshal afgelopen weekend kon de stad wel een opkikker gebruiken. Bij gebrek aan echt goed nieuws, werd naar de situatie op de ‘kotenmarkt’ verwezen.