Halen Nederlanders diploma op onze kosten?

Het aantal Nederlandse studenten dat in Vlaanderen komt studeren, blijft sterk toenemen. Dat is uiteraard het gevolg van het asociale onderwijsbeleid bij onze bovenburen. Het inschrijvingsgeld bedraagt er 1.771 euro, wie meer dan een jaar blijft zitten moet 3.063 euro betalen. Voor een master na master loopt het soms op tot 20.000 euro per jaar! Zo kunnen alleen jongeren met rijke ouders studeren. Vorig jaar kwamen meer dan 5.000 Nederlandse studenten naar onze universiteiten, dit jaar zullen het er nog meer zijn. Dat wordt aangegrepen om ook bij ons te pleiten voor een verhoging van het inschrijvingsgeld. De Standaard kopt ‘Nederlanders halen diploma op Vlaamse kosten’. In het artikel wordt ervoor gepleit om het beleid inzake hoger onderwijs op elkaar af te stemmen in Europa. In de huidige context van neoliberaal besparingsbeleid kan dat enkel betekenen dat we allemaal meer gaan betalen en dat de Nederlandse inschrijvingsgelden de norm worden. De Actief Linkse Studenten verzetten zich daartegen. We steunen het verzet van de Nederlandse studenten tegen het asociale beleid, als internationalisten weten we dat we samen moeten opkomen voor gratis en degelijk onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen.