ULB. Problemen bij inschrijvingen vereisen gezamenlijk antwoord van personeel en studenten

De inschrijvingen aan de ULB verliepen bijzonder chaotisch. Na een zoveelste probleem ging het personeel van de dienst in ‘staking’. Het is te zeggen, ze proberen de achterstand in te halen maar hebben de loketten gesloten. De situatie is onhoudbaar, zowel voor personeel als studenten.

De oorzaak hiervan moet gezocht worden bij een gebrekkig informaticasysteem: ‘Smiley’, een project dat maar liefst 9 miljoen euro heeft gekost. Net zoals vorig jaar is er opnieuw totale chaos waardoor studenten niet ingeschreven raken en het personeel onder een onhoudbare druk komt te staan. Omdat het nieuwe informaticasysteem amper werkt en een terugkeer naar het vroegere systeem niet kan, duurt het soms dagen vooraleer iemand ingeschreven raakt. Heel wat studenten raakten in paniek en reageerden gefrustreerd. Het kwam zelfs tot fysiek en verbaal geweld tegenover het personeel van de inschrijvignsdienst. Dat personeel is het beu, maar intussen zijn er nog honderden studenten wiens inschrijving niet volledig rond is.

De vakbonden (CNE en CGSP) verklaarden dat het personeel geen ‘echte staking’ houdt omdat er voorlopig geen alternatief is en de druk groot is om alle inschrijvingen zo snel mogelijk af te werken. Het personeel heeft steeds gewezen op de problemen, maar de directie had hier geen oren naar. Nu is er de vrees dat de directie de problemen zal aanwenden om technische diensten uit te besteden.

Het informaticasysteem Smiley dient overigens niet alleen voor de inschrijvingen, maar wordt ook gebruikt voor de financiën van de ULB. Het systeem werkt zo goed dat er nog geen volledig overzicht van de rekeningen van 2011 is, laat staan van 2012. Het is duidelijk dat het volledige Smiley-project een lachertje is qua efficiëntie, maar intussen is wel 9 miljoen euro aan middelen weg gegooid. De studenten en het personeel zullen daarvoor opdraaien, het geld had immers veel beter kunnen besteed worden (onder meer in de sociale dienst).

Zes jaar geleden waren er aan de VUB gelijkaardige problemen. Onder druk van de syndicale delegatie van ACOD werden de verantwoordelijken in de directie aangepakt, de rector moest zelfs opstappen. Vandaag heeft de VUB een eigen informaticasysteem dat beter functioneert. De ULB blijft intussen vasthouden aan een prestigieus extern aangekocht informaticasysteem dat niet werkt. Het probleem ligt duidelijk bij de managementlogica van de directie.

Na een actie van de vakbondsjongeren (ABVV Studenten) en de Actief Linkse Studenten besliste de Raad van Bestuur dat alle inschrijvingsbewijzen gratis zouden zijn en er geen hoger inschrijvingsgeld komt voor niet-EU-studenten die voor 2011 waren ingeschreven. Ook werd beloofd dat alle inschrijvingen zouden afgewerkt worden, ook na de uiterste inschrijvingsdatum. Dat is belangrijk voor de studenten om enige zekerheid te hebben.

Nu komt het erop aan om met het personeel een overwinning te behalen. Het is goed dat de vakbondsjongeren zich aan de kant van de vakbonden en het personeel hebben geschaard. Een gezamenlijke strijd is noodzakelijk om tot overwinningen te komen. Tijdelijke oplossingen, zoals een paritaire commissie om betwistingen te regelen, moeten gepaard gaan met de strijd voor een degelijk publiek informaticasysteem waarmee de inschrijvingen vlotter kunnen verlopen en het personeel niet aan de werkdruk ten onder gaat.

Het betekent dat we moeten opkomen voor meer publieke middelen voor het onderwijs, maar dan niet om dit aan de huidige managers van de ULB te geven. Zij hebben hun wanbeheer al voldoende gemanifesteerd. De controle en het beheer van de universiteit moeten in handen zijn van diegenen die dit terrein het beste kennen: het personeel en de studenten (en de gemeenschap in het algemeen).