Antwerpen. 1.420 jobs weg, zee- en bosklassen afgeschaft,…

De eerste bespreking van het forse besparingsplan van het Antwerpse stadsbestuur gebeurde traditiegetrouw op een persconferentie. Nadien zijn de kritieken van de gemeenteraadsleden van de oppositie goed als vijgen na pasen. In de besparingsdrang sneuvelen ook democratische principes. Afgelopen maandag protesteerden enkele honderden mensen aan de gemeenteraad tegen de schrapping van de bos- en zeeklassen. LSP steunt dit verzet en roept op tot eengemaakte mobilisatie en georganiseerde strijd tegen het besparingsbeleid.

Met 1.420 jobs die verdwijnen onder het stadspersoneel wordt bijzonder zwaar gesnoeid. De afbouw van de stedelijke dienstverlening zal er een logisch gevolg van zijn. Straks zijn er enkel nog GAS-ambtenaren in stadsdienst.

Een van de opvallendste maatregelen is de afschaffing van de zee- en bosklassen voor leerlingen van het stedelijk onderwijs. De domeinen waar deze aangeboden werden (in Kalmthout en Koksijde) worden verkocht. De scholen krijgen een premie van 60 euro per leerling om zelf een uitstap te organiseren. Hiermee komt een einde aan een sociale maatregel die in 1904 werd ingevoerd. Met De Wever en co gaan we niet terug naar de vorige eeuw, maar naar die daar voor!

De besparingen leidden tot protest van de oppositie. Wij hopen dat dit protest zich niet tot het niveau van persverklaringen en interventies op de raad zal beperken, maar dat het een actief verzet zal zijn. Van SP.a valt daarbij weinig te verwachten. Die partij verweet De Wever enerzijds een gebrek aan sterk bestuur maar stelde anderzijds dat de nieuwe ploeg het vorige beleid verder zet…

Zonder actieve mobilisatie en de opbouw van een krachtsverhouding beperkt het alternatief van de oppositie zich tot het afvijlen van de ergste kantjes maar wordt geen afbreuk gedaan aan de kern van het besparingsbeleid. Laat ons van onderuit bouwen aan een sterk en eengemaakt verzet van alle slachtoffers van het besparingsbeleid.

 


21 oktober: protestactie aan volgende gemeenteraad

ALS ondersteunt het initiatief om aan de volgende gemeenteraad op 21 oktober een protestactie te houden onder de noemer ‘Samen in de wachtrij voor de verandering’ waarbij de vele tekorten worden aangekaart.