Luik. Universiteit kampt met forse besparingen

De nieuwe besparingen aan de Luikse universiteit zijn niet het gevolg van federale of lokale maatregelen. Maar de logica blijft dezelfde: een verlaging van de personeelskosten zonder na te gaan wat dit betekent voor personeel of studenten en voor de efficiëntie op vlak van onderwijs, beheer of wetenschappelijk onderzoek.

Simon (Luik)

De universiteit leeft een regionaal decreet na waarbij maximaal 80% van de werkingsmiddelen naar het personeel mag gaan. De Luikse universiteit kwam aan 82% en wil daarom 5 miljoen euro op het personeel besparen. In een context van aanhoudende onderfinanciering van het hoger onderwijs en op een ogenblik dat het menselijke kapitaal toch het meest kostbare van een universiteit is, kiest de Luikse unief voor een neoliberaal programma.

Een op de drie personeelsleden die op pensioen gaat, wordt niet vervangen, vermindering van het bedrag van de maaltijdcheques, vertraging van promoties en als kers op de taart worden 60 tijdelijke contracten voor onderzoekers niet verlengd. De universiteit maakt zich sterk dat er geen enkel naakt ontslag valt. Maar voor de 60 assistenten en onderzoekers die voorheen in een onzeker statuut zaten en voor de 20 bijkomende tijdelijke contracten die in juli niet verlengd worden, is dat een wel erg magere troost.

In tegenstelling tot gelijkaardige operaties in het verleden, beroert deze besparing de studenten wel. Is het een gewijzigd bewustzijn van een generatie die in een crisisperiode opgroeit? Of het besef dat we op ons tandvlees zitten en dat iedere verdere besparing de kwaliteit van onze studies bedreigt? Wat er ook van is, er is een ongerustheid onder de studenten en een groeiend besef dat de belangen van studenten en personeel samen lopen.

Er is een gezamenlijke campagne opgezet van studenten en personeel om de maatregel ongedaan te maken en om de regel dat maar 80% van de werkingsmiddelen naar personeel mag gaan, te laten intrekken. Dat zou maar een eerste stap zijn in de opbouw van een front van studenten en personeel voor de verdediging van kwaliteitsvol onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.

 


Komende woensdag organiseren de Actief Linkse Studenten en het ACV aan de Luikse universiteit een gezamenlijke meeting om verdere stappen in het verzet tegen de besparingsplannen te bediscussiëren.