Ongelijkheid wordt op school bevestigd

De afgelopen tien jaar werd met mondjesmaat bespaard op het onderwijs. Er waren geen grote aanvallen, maar ook niet voldoende middelen om degelijk onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Twee Leuvense onderzoekers stellen vast dat de ongelijkheid in het onderwijs de afgelopen tien jaar verder is toegenomen. De segregatie tussen scholen met ‘kansarme’ en scholen met ‘kansrijke’ leerlingen is fors toegenomen.

Dergelijke studies doorprikken het neoliberale dogma dat ieder individu heer en meester over zijn eigen lot is. Als we maar hard studeren en hard werken, kunnen we allemaal rijk worden. Zo luidt de stelling van menig doorwinterd neoliberaal. Nu blijkt echter dat wie van arme afkomst is een steeds grotere kans heeft om in armoede te blijven. Onderwijs maakt sociale ongelijkheid niet kleiner, maar bevestigt dit net.

De Standaard wijst vandaag op een onderzoek van de Leuvense onderwijseconomen Steven Groenez en Thomas Wouters. Die stellen vast: “Als scholen een goede afspiegeling zouden zijn van de samenleving, dan zouden in buurten waar bijvoorbeeld een op de vier kansarm is en drie op de vier kansrijk, de scholen er ook zo uitzien. Dat is nu niet het geval, en zelfs minder dan tien jaar geleden. Maar ook de scholen die tien jaar geleden een goede mix vertoonden, zijn gemiddeld genomen meer gesegregeerd geraakt.”

Leerlingen van ‘kansarme’ afkomst komen minder gemakkelijk in het aso terecht. Scholen met veel ‘kansarme’ kinderen trekken steeds moeilijker ‘kansrijke’ kinderen aan waardoor de segregatie steeds verder toeneemt. De afgelopen tien jaar werden ‘kansarme’ scholen in de meeste gevallen nog kansarmer, zowel in het lager als het secundair onderwijs.

Kan hier verandering in worden gebracht? Natuurlijk, maar dat vereist een drastische uitbreiding van de publieke financiering voor het onderwijs zodat alle scholen voldoende middelen hebben om alle jongeren beter te begeleiden. En het vereist natuurlijk ook een strijd voor een samenleving waarin de groeiende kloof tussen een kleine superrijke elite en de rest van de bevolking ongedaan wordt gemaakt. Ongelijkheid zit in het kapitalisme ingebakken, hoog tijd om er komaf mee te maken en te bouwen aan een socialistisch alternatief!