Neen, Wouter Jambon, het is geen goed idee om hoger onderwijs te beperken tot wie rijke ouders heeft

De rechtse studentenclub KVHV staat in de meeste steden bekend als een broeinest van reactionaire conservatievelingen die zichzelf als een elite zien. Het is geen toeval dat de electorale opmars van de N-VA ertoe leidt dat deze partij in KVHV-kringen erg populair is. Een vorige generatie sloot probleemloos bij het Vlaams Belang aan. En nog steeds is extreemrechts populair in deze kringen. Een groep Gentse KVHV’ers liet zich deze zomer in Boedapest rond gidsen door vertegenwoordigers van de neonazipartij Jobbik die zelfs voor het VB en het Franse FN te extreem is om een Europese fractie mee te vormen (zie het artikel van het Anti-Fascistisch Front over het bezoek aan Boedapest).

Wouter Jambon is de voorzitter van de Antwerpse afdeling van het KVHV. Hij profileerde zich meteen in de discussie over de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs, één van de vele asociale maatregelen die de nieuwe Vlaamse regering wil nemen. In de verkiezingscampagne kwam vader Jan Jambon onder meer in het nieuws met zijn voorstel dat werklozen eerst hun huis moeten verkopen vooraleer ze recht op een uitkering hebben. Dat voorstel moest meteen gecorrigeerd worden door de nationale partijleiding, met name door Bart De Wever zelf. Het asociale provocateurschap zit blijkbaar in de familie. Want ook zoon Jambon gaat op het elan van zijn vader door. Als we hun standpunten samen nemen, moeten studenten binnenkort het ouderlijke huis laten verkopen om te mogen verder studeren.

Jambon verzet zich tegen het feit dat “verder studeren in het hoger onderwijs een sociale must” is. “Vrijwel iedereen trekt tegenwoordig na zijn middelbare studies naar universiteit of hogeschool”, klaagt hij. Terwijl dit beter zou beperkt worden tot een kleine elite. Ook stelt hij dat een hoger inschrijvingsgeld “allicht tot een hoger rendement” zou leiden. Zo stelt hij: “1500 euro is een stuk meer dan de huidige 600 euro en ouders zullen gemiddeld genomen dan ook een stuk strenger toezien op de studieprestaties van hun kind.” Dat zijn eigen partij ondertussen het plafond op een goede 1.000 euro legde, is Wouter Jambon blijkbaar ontgaan. De beperkte ‘sociale’ nuances die N-VA aan haar asociale voorstellen aanbrengt, zijn niet aan de familie-Jambon besteed.

Als Wouter Jambon dan toch een poging doet tot sociale correctie komt hij niet verder dan het voorstel van studieleningen naar Amerikaans model. Dat die leningen daar een heuse zeepbel vormen, ontgaat de jonge N-VA’er. Vanuit de ouderlijke villa in Brasschaat sociale correcties verzinnen is niet gemakkelijk voor jonge conservatieven. Naast de studieleningen heeft hij nog een voorstel: “Tot slot hoeven beurzen natuurlijk niet afgeschaft te worden.” Studiebeurzen voor wie hoger onderwijs financieel niet aan kan, moeten volgens Jambon en het KVHV niet uitgebreid worden. Neen, de sociale correctie bestaat eruit dat ze niet afgeschaft worden.

Wij denken dat het totaal fout is om hoger onderwijs te beperken tot wie rijke ouders heeft. Het onderwijs in ons land bevestigt sociale ongelijkheid reeds bijzonder sterk, een verhoging van het inschrijvingsgeld zal dit enkel nog versterken. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en erop gericht zijn om zoveel mogelijk jongeren een degelijke opleiding te bezorgen. Wij pleiten voor de afschaffing van het inschrijvingsgeld en voor meer publieke middelen voor onderwijs zodat meer individuele begeleiding mogelijk wordt.