ULB. Pleincampus bedreigd

Luxewoningen in plaats van een groene ruimte. Iets meer automobilisten om de wegen te vullen op een plaats waar het verkeer al vaak vastloopt. Gebouwen die neergepoot worden zonder overleg met de buurt. Dat is wat wellicht zal gebeuren op de Pleincampus van de ULB in Brussel.

Door Louis M (Brussel)

De campus wordt al 50 jaar gebruikt door de ULB. Die verkocht de helft van het terrein in de zoektocht naar middelen als gevolg van de chronische onderfinanciering. Het is een praktijk die al enkele jaren wordt toegepast: de ULB verkoopt patrimonium om de begroting in evenwicht te krijgen.

Hierdoor kan de privé grote terreinen verwerven in de buurt van de twee grote Brusselse universiteiten en met een goede verbinding met de metro. Er wordt gekozen om er een groot en luxueus complex te bouwen. Terwijl Brussel dringend nood heeft aan sociale woningen en huisvesting voor studenten, wordt gekozen voor appartementen voor een toplaag. Dat is logisch, die kunnen duurder verkocht worden.

De omwonenden, studenten en werkenden uit de buurt hebben zich hiertegen verzet. Ze verdedigen het ecologische belang van de site waar verschillende beschermde diersoorten onderdak vinden. Het terrein bevindt zich midden in de stad, maar toch is er een bloeiende fauna en flora. Een aantal beschermde bomen is bedreigd.

De gemeente Elsene op wiens grondgebied het terrein zich bevindt, toonde weinig belangstelling voor de eisen van de tegenstanders. Dat is begrijpelijk: de studenten zijn geen potentiële kiezers. En de macht van de bouwpromotor, met onder meer Immobel en Louis De Waele, is slechts een extra argument voor het project.

Immobel overtuigde de gemeente en had weinig moeite om hetzelfde te doen bij de Brusselse regering. Er werden slechts enkele beperkte aanpassingen gedaan, waarbij enkele milieuvragen van het comité ‘Red het Plein’ werden opgenomen.

Vandaag zijn twee van de drie benodigde vergunningen binnen. Het rooien van de bomen kan op elk moment beginnen. Tegenover dit dreigende gevaar wil het actiecomité een lokaal verzet organiseren om de werken te blokkeren. Hiervoor is wel nog wat werk aan de winkel, onder meer om de studenten van de ULB mee te krijgen.

De Actief Linkse Studenten steunen het actiecomité. We wijzen er bovendien op dat het gebrek aan middelen voor het onderwijs de belangrijkste oorzaak van deze situatie is. Enkel een gemeenschappelijke strijd van studenten, werkenden, onderwijzend personeel en omwonenden kan dit project tegenhouden.

Het project Universalis Park is bovendien een goede gelegenheid om de studentenstrijd opnieuw op gang te brengen. We moeten deze kans grijpen en er alles aan doen om het debat te politiseren door te wijzen op de onderliggende oorzaken en niet alleen op de gevolgen ervan. We zien hier een groeiende privatisering van alle onderdelen van de samenleving, een gebrek aan democratie in het beheer van collectieve goederen en meer fundamenteel uiteraard ook de wijze waarop het kapitalisme zelf functioneert.

Wij verdedigen ook meer algemene eisen en niet enkel het stopzetten van dit project. Zo komen we al jarenlang op voor meer publieke middelen voor het onderwijs voor een bedrag van 7% van het BBP. Dat zou toelaten om te vermijden dat universiteiten als de ULB hun terreinen moeten verkopen. We eisen ook de bouw van 60.000 sociale woningen in Brussel om aan de noden te voldoen. Dit is mogelijk als bijvoorbeeld de vele leegstaande bureauruimtes gebruikt worden. Het is niet nodig om de weinige groene ruimtes in de hoofdstad hiervoor te gebruiken.

De meest fundamentele eis is ongetwijfeld de noodzaak van arbeiderscontrole en -beheer op de sleutelsectoren van de economie – transport, onderwijs, banken, industrie. Enkel een collectief beheer van de economie kan vermijden dat privaat kapitaal begint te bouwen waar niemand het wil.