Stop de verhoging van het inschrijvingsgeld! Een beweging organiseren om de besparingen weg te krijgen!

Pamflet ALS-Leuven

15293771300_152cb9aed7_zOp 2 oktober was er een eerste grote betoging in Brussel met duizenden studenten tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden. Voor het hoger onderwijs wil de Vlaamse regering naar 890 euro inschrijvingsgeld gaan! Maar dit is een eerste stap. Als er geen stevig verzet komt, zal men verder gaan. André Oosterlinck van de Associatie KU Leuven droomde al luidop van het Amerikaanse systeem van studieleningen. Hij wil dat we ons tot 25.000 euro in de schulden steken om te kunnen studeren. Volgens Oosterlinck moet het perfect mogelijk zijn om zo’n schuld af te betalen wanneer je gaat werken. En dat terwijl de jongerenwerkloosheid serieus stijgt, de economie niet uit het slop geraakt, en ook afgestudeerden aan steeds lagere lonen moeten gaan werken! ALS wijst dit elitair model van sociale uitsluiting af.

Een antwoord op enkele vragen

“We vragen iedereen om een bijdrage voor de besparingen te leveren, dus ook de studenten”

Moet iedereen werkelijk een duit in het zakje doen voor de besparingen? De neoliberale afbraak is al bezig sinds de jaren ’80. Het resultaat is dat de verhouding van inkomens uit kapitaal en arbeid volledig is scheefgegroeid. Met die laag betaalde en onzekere jobs is het dikwijls niet mogelijk om een stabiele toekomst uit te bouwen. In een gezin waar veel kinderen studeren is de verhoging van het inschrijvingsgeld een bijkomende strop. Voor eenoudergezinnen wordt dat een bijna onoverkomelijke opgave. En waarom zouden we nog meer gedwongen moeten worden om te werken om onze steeds duurdere studies te bekostigen? Tegelijk delen de rechtse regeringen miljarden uit aan cadeaus aan de bedrijven (lastenverlagingen, notionele intrestaftrek,…) terwijl de werkenden en jongeren de rekening mogen betalen.

Er is geen enkel bewijs dat die decennialange lastenverlagingen en cadeaus aan de bedrijven ons werkzekerheid hebben opgeleverd. Integendeel, de ongelijke verdeling van de rijkdom is een belangrijk element dat bijdraagt tot de economische crisis. We dienen ons te verzetten tegen elke besparing op onderwijs, de sociale zekerheid,… Met de overvolle aula’s, het grotere aantal studenten,… zijn er net meer middelen nodig. Er is eenheid nodig met het personeel aan de universiteit, maar ook met de werkende bevolking als geheel. Enkel wanneer we een massale kracht uitbouwen kunnen we deze asociale regeringen stoppen.

De federale regering wil voor 6 miljard tientallen nieuwe gevechtsvliegtuigen aankopen. 1 gevechtsvliegtuig kost ongeveer evenveel als wat de verhoging van het inschrijvingsgeld zou opbrengen! Het gaat niet om een economische natuurwet, maar een doelgerichte ideologische keuze voor elite-onderwijs.

“Wat kunnen we bereiken met onze acties? Zullen de politici niet alles zelf beslissen?”

Massale actie kan heel veel bereiken. In Canada was er enkele jaren geleden ook een regering die een verhoging van de inschrijvingsgelden wou doorvoeren. Maar de Canadese studenten waren georganiseerd in studentenvakbonden met duizenden leden. Ze organiseerden massale algemene vergaderingen waarop iedereen kon spreken. Ze kwamen met tienduizenden op straat, staakten, en voerden zo de druk op de conservatieve regering op. Die werd zo onpopulair dat ze werd weggestemd. De verhoging van het inschrijvingsgeld werd afgevoerd.

Om de regering te stoppen, en desnoods te doen vallen, zal het nodig zijn de collectieve kracht van studenten, scholieren en de arbeidersbeweging in te zetten. We denken dat studenten en scholieren de regering in het nauw kunnen drijven door massaal aan de betogingen en stakingen van de vakbonden deel te nemen. Voor 15 december werd reeds een algemene staking afgekondigd. Op 6 november is er een nationale vakbondsbetoging in Brussel, die studenten kunnen versterken met een eigen contingent, hun eigen eisen,… tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden! We moeten betogen en staken tot deze regering weg is.

“OK, maar wat kunnen we concreet doen?”

Op 17 november wil VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) een nieuwe nationale betoging organiseren. Daar kunnen we naartoe mobiliseren. We kunnen actiecomités oprichten per faculteit en die samenbrengen in algemene vergaderingen waarvoor breed wordt gemobiliseerd en opgeroepen. In Gent waren er sit in’s in verschillende scholen na een oproep van de scholierenactiecomités, die ALS mee hielp oprichten. Er was ook een succesvolle scholierenstaking die 800 scholieren op straat bracht, waarna er een algemene vergadering met 400 deelnemers volgde! We kunnen ons aan dat voorbeeld inspireren. We hebben massale, democratisch georganiseerde actie nodig – gekoppeld aan open micro en algemene vergaderingen – om onze krachten uit te bouwen. Het samenbrengen van massale acties van studenten, scholieren en de arbeidersbeweging kan een dynamiek creëren die niet alleen deze harde rechtse regering naar de prullenmand verwijst. Zo’n massale strijdbeweging kan ook een alternatief beginnen ontwikkelen op het hele besparingsbeleid in dienst van de rijkste 1%.

Week van actie!

  • Maandag 3 november, om 13u30 aan Alma 2: Sit in met open micro.
    Hoe verder de strijd voeren? Getuigenissen van de besparingen in de Zuid-Europese landen, vakbondsvertegenwoordiger KU Leuven uitgenodigd, oproep om actiecomités aan je faculteit op te richten! Studenten en arbeiders, een front.
  • Woensdag 5 november, fakkeltocht in Leuven om 19u op Ladeuzeplein. Oproep door VVS.
  • Donderdag 6 november: afspraak om 10u aan station Leuven om naar de betoging tegen de besparingen van de vakbonden in Brussel te gaan
  • Maandag 17 november: nationale betoging tegen verhoging inschrijvingsgelden

Contact: leuven@socialisme.be
Gsm: 0476/50.15.22