Niet meer selectie, maar meer middelen voor hoger onderwijs nodig!

Reactie door Koerian van ALS-Gent

15541368540_90f07efd9b_bBram Roelant van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) verraste met zijn steun aan het voorstel van de KULeuven om studenten die het te slecht doen in hun eerste jaar uit te sluiten. Meer nog, hij wil de maatregel uitbreiden tot alle Vlaamse universiteiten. Hierin volgt de VVS minister van onderwijsbesparingen Crevits.

ALS meent dat dit een asociale maatregel is. Studenten die niet meteen de juiste richting vinden of het aanvankelijk moeilijk hebben met de overgang naar het hoger onderwijs worden zo een academisch traject ontzegd. Het zorgt voor een extreem prestatiegericht model, waarbij niet de persoonlijke ontwikkeling maar de punten van studenten centraal staan. Jongeren die in het eerste jaar wat achterop raken, om welke reden dan ook, zien hun toekomst door de neus geboord.

Cijfers van de OESO tonen aan dat het middelbaar onderwijs in België bij de meest ongelijke van alle ontwikkelde landen behoort. Amper één tiende van de kinderen van ouders die niet gestudeerd hebben, behaalt een diploma hoger onderwijs. De kans om verdere studies te volgen ligt bij kinderen uit hooggeschoolde gezinnen zes maal hoger dan bij die uit laaggeschoolde gezinnen. Een opgedreven selectie zal jongeren uit zwakkere gezinnen harder treffen. Ook jongeren die moeten bijklussen om het hogere inschrijvingsgeld te betalen zullen gemakkelijker uit de boot vallen.

In plaats van meer middelen voor hoger onderwijs te eisen zodat jongeren beter kunnen begeleid worden, wil VVS een ‘oriënteringstraject’ waarbij “de student van wie ingeschat kan worden dat hij bij een bepaalde opleiding geen grote slaagkansen heeft, die opleiding ook niet begint te volgen.” Met andere woorden, VVS pleit voor een vorm van toegangsproeven.

Het is vreemd dat de VVS, dat toch de belangen van de studenten zou moeten vertegenwoordigen, zich inschrijft in het asociale beleid van meer selectie en prestatiedruk. Deze regering wil 800 miljoen euro besparen op onderwijs. VVS protesteerde terecht tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Maar de besparing gaat verder dan dat, de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs zijn bedreigd. Door delen van de besparingen te ondersteunen, wordt de slagkracht van het verzet tegen de andere besparingen ondermijnd.

Een halfslachtige opstelling brengt ons nergens. De pogingen van VVS en verschillende regionale raden om het studentenprotest af te remmen door het te beperken tot ludieke acties en zelfs tot het verbieden van politieke slogans, toespraken en materiaal – voor de Gentse fakkeltocht werd zelfs getracht de vakbond te weren! – toonden dit eerder aan. Minister-president Bourgeois gaf bij de opening van het academiejaar zelf uitdrukkelijk aan dat ludieke acties geen indruk op hem maken.

ALS gaat voor een democratisch opgebouwde beweging van onderen uit. In dat licht hebben wij geholpen bij de opbouw van onafhankelijke scholierencomités op tal van scholen in Gent, zodat jongeren op een democratische manier zelf kunnen bepalen hoe en waarom ze actie voeren. Wij gaan niet enkel voor het terugschroeven van een aantal maatregelen. Een strijd tegen het volledige besparingsbeleid is nodig, een strijd die moet worden gevoerd samen met de vakbonden, met de slachtoffers van asociale maatregelen. Acties zullen hiertoe zorgvuldig moeten worden opgebouwd. Er moet met de nodige serieux worden omgegaan met de beweging. Een fakkeltocht en een fietstocht zijn leuk. Maar vandaag heeft de beweging tegen besparingen nood aan massale algemene vergaderingen, sit-ins, betogingen en staking, allen in samenwerking met het personeel van de desbetreffende instellingen. Naar deze actiemomenten moet zorgvuldig worden opgebouwd en campagne gevoerd met het oog op maximale betrokkenheid.

De beweging tegen besparingen op onderwijs is een beweging tegen elke aanval op onderwijs en voor meer investeringen, een beweging tegen elke maatregel die studenten en hun gezinnen raakt. Met Actief Linkse Studenten willen wij een democratische, degelijk opgebouwde strijdbeweging die de nodige slagkracht aan de dag kan leggen om het beleid defenitief op haar knieën te dwingen. Daarbij pleiten we voor meer middelen voor gratis en degelijk onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.

 

Koerian is woordvoerder van Actief Linkse Studenten en Scholieren Gent. Die lagen aan de basis van diverse scholierenactiecomités die onder andere al een scholierenstaking organiseerden op 22/10 en mee op kop liepen tijdens de nationale vakbondsbetoging in Brussel op 6/11.