Eerste schooldag in Brussel: duizenden plaatsen tekort

Er was veel ophef over racistische cartoons in Het Belang van Limburg gisteren. De krant had een cartoon over de eerste schooldag in Molenbeek waarbij de blanke kindjes om hun mama schreeuwen terwijl een kind van migrantenafkomt ‘Allah-Akbar’ roept en met een mes zijn teddybeer de kop oversnijdt. Wansmakelijk en plat racistisch. Het deed een satirische website al schrijven dat het Vlaams Belang niet meer bestaat omdat alle standpunten en praktijken door anderen overgenomen zijn.

De realiteit aan de Brusselse scholen was uiteraard anders. De start van het nieuwe schooljaar ging opnieuw gepaard met cijfers over een tekort aan plaatsen in het Nederlandstalige onderwijs. Er was dit jaar geen plaats voor 2.800 kinderen in het Nederlandstalig basisonderwijs. Met een totaal van 42.000 kinderen in dat basisonderwijs is het tekort dus erg groot. Er wordt gehoopt dat de meeste kinderen ofwel in het Franstalig onderwijs een plaats vinden ofwel buiten Brussel toch in het Nederlandstalig onderwijs terecht kunnen. Pas vanaf dit jaar informatie uitgewisseld tussen het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs zodat geweten is hoeveel kinderen niet naar school gaan.

Het probleem breidt zich ook snel uit naar het middelbaar onderwijs. Ook daar zijn er verslagen van plaatstekort. Sommigen vinden daar al makkelijker oplossingen voor dan anderen. Zo raakte eerder dit jaar bekend dat er voor de 12-jarige dochter van prinses Astrid geen plaats was in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel waarop werd beslist om ze naar een private school in Engeland te sturen. Voor iets minder begoede Brusselaars is dat geen optie.

Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in onderwijs, zowel in de infrastructuur als in de kwaliteit van het onderwijs. Dat versterkt de kloof tussen de topscholen en de ‘vuilbakscholen’. Het leidt er bovendien toe dat een groot aantal kinderen volledig uit de boot valt, sommigen kunnen mogelijk zelfs nergens onderwijs volgen omdat er geen plaats is. Elders is er een grote druk op personeel en kinderen wegens gebrek aan middelen waardoor veel te grote klassen het zonder de nodige begeleiding moeten doen. Het is gemakkelijk om jongeren die geen degelijk onderwijs genieten en amper toekomstperspectieven hebben inzake werk en huisvesting af te doen als terroristen. Als de cartoonisten van Het Belang van Limburg de verantwoordelijken voor heel wat actuele sociale problemen te kijk willen zetten, kunnen ze zich beter richten tegen de opeenvolgende neoliberale regeringen die weigeren om de nodige publieke middelen in onderwijs te investeren.

Wij pleiten er alvast voor om de publieke middelen drastisch op te voeren, te beginnen met 7% van het bbp dat naar onderwijs moet gaan zodat er meer personeel kan ingezet worden en de kwaliteit van het onderwijs versterkt wordt. Er is tevens nood aan een dringend en massaal programma van publieke investeringen in infrastructuur zoals schoolgebouwen maar ook sport- en ontspanningsmogelijkheden. Hiervoor is een breuk met het huidige beleid vereist, we zullen moeten strijden tegen het besparingsbeleid om van daaruit offensieve eisen te stellen. De betoging van 7 oktober is een eerste afspraak.

Onderwijs