ULB. Solidariteit met staking schoonmakers

Gisteren werd aan de ULB iets voor 5 uur ’s ochtends een stakingspost opgericht door ACV Voeding & Diensten. Het ging om een piket op de campus Solbosh van het schoonmaakpersoneel. De ULB heeft de schoonmaak uitbesteed aan verschillende onderaannemers, op Solbosh gaat het om ISS. De verschillende schoonmaakbedrijven worden bij de aanbesteding tegen elkaar uitgespeeld om de kosten te drukken.

Door Julien (student ULB)

Sommige schoonmakers werken al 30 jaar aan de ULB. Ze zien het resultaat van de uitbesteding: de lonen worden steeds naar beneden gebracht en naargelang het bedrijf dat de aanbesteding binnenhaalt, worden arbeidscontracten aangepast. De syndicale delegatie van het ACV vraagt al twee jaar dat de arbeidscontracten zouden nageleefd worden. Voor gebouwen waar 11 uur voorzien is om schoongemaakt te worden, moet het personeel dit vaak op 7,5 uur realiseren. De controle op de kwaliteit van het werk wordt gebruikt als drukkingsmiddel. Wie op pensioen vertrekt, wordt niet langer vervangen. Kortom, ISS wil dat minder personeel op kortere tijd meer werk verzet.

De Actief Linkse Studenten aan de ULB namen deel aan de stakingspost om het schoonmaakpersoneel te ondersteunen. Er was een strijdbare sfeer, op het piket waren er 50 aanwezigen of ongeveer drie vierden van het personeel! Een dergelijke stakingspost is opmerkelijk. Op het ogenblik van het schrijven van dit verslag was het verdere verloop van de acties nog niet duidelijk.

Onze solidariteit werd alvast goed onthaald. We konden van de gelegenheid gebruik maken om het personeel te ontmoeten, over hun arbeidsvoorwaarden te discussiëren en, vooral, we konden de schoonmakers tonen dat ze niet alleen staan.

Hieronder een reeks foto’s waarop je het stakingspiket kan zien. Je ziet ook een klein gebouw met gesloten gordijnen. Dat is het gebouw waar de verantwoordelijken van ISS zich schuil hielden nadat ze de vakbondsjasjes hadden opgemerkt. Ze lieten de gordijnen neer om niet gezien te worden. In de andere richting konden de verantwoordelijken van ISS niet naast de woede van het personeel zien.

[divider]

Aan de VUB dwong de syndicale delegatie af dat de vakbonden van onderaannemers betrokken worden bij elk dossier van de VUB dat op onderaannemers betrekking heeft. Ook wordt het contract tussen de VUB en het schoonmaakbedrijf ISS betaald aan de hand van het aantal gepresteerde uren en niet met een vaste som. Hierdoor kan de werkdruk binnen de perken blijven.

[divider]