26/10. Nationale betoging tegen GAS-boetes

In mei werden 80 mensen die betoogden tegen de rol van multinational Monsanto in de voedselproductie opgepakt. Ze kregen een GAS-boete omdat de betoging waaraan ze deelnamen niet toegelaten was. In november vorig jaar ondergingen 145 vreedzame betogers in Brussel hetzelfde lot toen ze deelnamen aan een actie tegen een banket van de patronale lobbygroep ‘Vrienden van Europa’, in feite een vriendenkrans van superrijken.

Artikel door Clément (Brussel)

Het Internationaal Vakverbond stelde in juni vast dat GAS-boetes worden gebruikt om de fundamentele vrijheden, zoals het recht om te betogen of pamfletten te verspreiden, te beperken. GAS-boetes worden ingezet tegen wie het aandurft te protesteren, maar ook op willekeurige wijze tegen ‘overlast’ op een ogenblik dat zowat alles overlast is geworden.

In Antwerpen zijn er jaarlijks meer dan 20.000 GAS-boetes. Op 15 augustus alleen werden er opnieuw 244 boetes uitgedeeld aan mensen die hun vuilzak hadden buitengezet terwijl het een feestdag was. De gemeente Elsene wil het aantal GAS-boetes opdrijven tot 3.000 per jaar om zo het tekort in de gemeentekas te vullen. Terwijl de gevestigde politici met miljarden gemeenschapsmiddelen over de brug kwamen voor de banken, worden de jongeren, werkenden en hun gezinnen gevraagd om extra te betalen. De middelen voor onderwijs, cultuur of sport gaan erop achteruit en tegelijk worden alle mogelijke jongerenactiviteiten op publieke plaatsen als overlast bestempeld. Waar moeten de jongeren straks naartoe?

Met een werkloosheidsgraad die onder Brusselse jongeren oploopt tot 32% en de bijhorende uitzichtloosheid is een toename van sociale problemen onvermijdelijk. Steeds meer naar het repressieve wapen van de GAS-boets grijpen, zal daar niets aan veranderen. Het zorgt integendeel enkel voor meer spanningen. Sociale problemen los je niet op met repressie, maar met een sociaal beleid van werk, huisvesting, degelijk onderwijs,…

Hoe tegen de GAS-boetes ingaan?

Een beroep tegen een GAS-boete kost gemiddeld 350 euro. Het is voor individuen eenvoudiger om gewoon te betalen in plaats van de moeilijke en dure beroepsprocedure te volgen. Maar als de GAS-boetes betaald worden, kan het stelsel stand houden. Tegenover de repressie en de willekeur is collectief verzet nodig. Met de campagnes TegenGAS en ContreSAC (in het Frans) bouwen we aan lokale comités om het verzet tegen de GAS-boetes te organiseren.

Aarzel niet om zelf ook een actieve rol te spelen en mee te werken aan zo’n comité. Door ons te organiseren, samen te discussiëren over waar willekeur en repressie vandaan komen alsook wat we ertegen kunnen doen, staan we sterker bij het verwerpen van de GAS-logica. We kunnen op deze manier onze argumentatie aanscherpen en ook ingaan op echte antwoorden op overlast, waarbij we dit niet beperken tot mooie woorden maar ons lokaal organiseren en mobiliseren.

Een krachtsverhouding uitbouwen

Om de GAS-boetes en de willekeur weg te krijgen, moeten we een krachtsverhouding uitbouwen. De jongerenorganisaties van onder meer SP.a nemen officieel een ‘linkser’ standpunt in dan hun moederpartij, maar ze beperken zich doorgaans tot juridische kwesties als de minimumleeftijd voor de GAS-boetes of ze houden het op ‘symbolische’ acties. Het is goed om te sensibiliseren, maar dat moet ook ergens toe dienen. Zonder de opbouw van een krachtsverhouding gaat die energie verloren.

Met TegenGAS en anderen wordt op 26 oktober een nationale betoging gehouden om het verzet tegen de GAS-boetes op een georganiseerde manier te tonen. We willen tegelijk comités opzetteen om op lokaal vlak het verzet uit te bouwen. Door van deze nationale betoging een succes te maken, kunnen we meer tegengas geven en duidelijk maken dat we uiteindelijk een einde willen stellen aan de willekeur en de repressie!