TegenGAS. Enkele antwoorden op tegenargumenten

Deze zomer trokken militanten van de campagne TegenGAS naar tal van festivals. Daarbij was de enorme steun voor het verzet tegen de willekeur van de GAS-boetes opvallend. Slechts af en toe werden we geconfronteerd met tegenargumenten. Die dienen we hier van antwoord.

“Jullie praten overlast goed”

Absoluut niet. In plaats van repressieve nepoplossingen die de overlast niet stoppen, hebben wij net voorstellen om dat wel te doen. Door te investeren in meer en propere publieke toiletten, kan een groot deel van het wildplassen verdwijnen. Met meer publieke vuilbakken en goedkope en regelmatige afvalophaling, kan het sluikstorten aangepakt worden. Door te investeren in publieke infrastructuur om ontspanningsmogelijkheden aan te bieden, worden de opties voor jongeren niet beperkt tot rondhangen.

De GAS-boetes vormen geen antwoord op overlast, het is integendeel een maatregel waarmee willekeur wordt ingevoerd om de krappe gemeentekassen te vullen. Het Antwerpse GAS-beleid wordt niet uitgedrukt in termen van hoeveel overlast er is, maar aan de hand van de inkomsten. Dit jaar moet het 1,25 miljoen euro opbrengen. Gezien de toename van de verwachte opbrengsten uit GAS-boetes gaan de gemeentebesturen er blijkbaar zelf van uit dat de overlast niet zal afnemen.

“De GAS-boetes op zich zijn goed, maar het is wat uit de hand gelopen”

Is het systeem gewoon uit de hand gelopen en zullen de absurde GAS-boetes er wel van tussenuit vallen naarmate het systeem verder ingeburgerd geraakt? De mogelijkheid van GAS-boetes werd in 1999 ingevoerd. In die 14 jaar was er een toename van de absurde boetes. Bovendien wordt het stelsel meer en meer gebruikt om democratische rechten als het verspreiden van pamfletten of het houden van een manifestatie aan banden te leggen.

Tegen de achtergrond van financiële problemen in alle gemeenten en steden (onder meer door het failliet van de Gemeentelijke Holding en de dalende inkomsten door de crisis) wordt uitgekeken naar een bredere toepassing van de GAS-boetes. Zo werden vorig jaar in Oostende 5.058 van de 7.077 GAS-boetes uitgeschreven wegens parkeerinbreuken. Het bracht de stad 440.000 euro op. Naarmate de kas leger is en het ongenoegen van de bevolking zich begint te uiten, zal er enkel een toename van de GAS-boetes zijn. Eens we bepaalde GAS-boetes aanvaarden, zal niet geaarzeld worden om verder te gaan om wat vandaag nog absurde boetes lijken aanvaardbaar te maken.

“Het is erg, maar we kunnen er niets aan doen”

Wie de strijd aangaat, kan verliezen. Wie de strijd niet voert, is op voorhand verloren. Door onrechtvaardige maatregelen te aanvaarden, zullen we ze zeker niet stoppen. Het is door georganiseerd verzet en strijd dat in het verleden democratische rechten en openbare diensten zijn afgedwongen. Het is op eenzelfde manier dat we inbreuken op die democratische rechten en de wildgroei van pestboetes kunnen stoppen.

Eind juni was er een eerste nationale betoging met 1500 aanwezigen. Op 26 oktober volgt een nieuwe betoging. Door ons daarrond te organiseren, staan we sterker om het breed gedragen ongenoegen op een actieve manier te uiten. Door zelf ons verzet te organiseren, kunnen we een actieve rol spelen in het versterken van de strijd tegen de GAS-willekeur. Werk hieraan mee, sluit je aan bij TegenGAS en werk mee aan een lokaal comité!